Repair process in the pithead building and its infrastructure as an example of repair works in industrial facilities

Daniel Wałach,

Piotr Dybeł,

Justyna Jaskowska-Lemańska

Abstrakt

This article presents the technological issues of carrying out repair works on a pithead building in Upper Silesia. The problems diagnosed by the authors and connected with the uncontrolled settling of the pithead building and neighbouring facilities caused the need for developing a repair works schedule that enabled its continuous operation. The paper also presents a method for the implementation of the recommended works and their impact on the technical condition of this object, its functionality and operation.

Słowa kluczowe: repairs, diagnostics, jet grouting
References

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale.

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zielińska K., Dąbrowska-Paluch A., Bielki S.: Projekt budowlany – Wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiektem budynku nadszybia szybu „Marklowice I” oraz kanałem wentylacyjnym przy wykorzystaniu kolumn iniekcyjnych formowanych w technologii „jet grouting”. Zakład Inżynieryjny „Georem” Sp. z o.o. Sosnowiec, luty 2012.