Role of monitoring a construction project with the application of the graphic visualisation method

Andrzej Gredka,

Jan Lech Zioberski,

Agnieszka Dziadosz

Abstrakt

The main goal of monitoring construction projects is to identify any negative deviations from the approved plan. Therefore, the possibility of the permanently monitoring the progress of construction work scope is an extremely important issue. The authors’ main goal is to present a method of graphical visualization which can be used for tracking progress in relation to the time, progress as a supplement of the cyclograms.

Słowa kluczowe: graphic method of visualization, monitoring of construction work, cyclograms
References

Czarnigowska A.,Sobotka A., Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 35, Zeszyt 1, 2011, 37-56.

Dziadosz A., Gajzler M., Wybrane aspekty planowania i organizacji przedsięwzięć budowlanych, Izolacje, No. 4, 2010, 92-94.

Gajzler M., Dziadosz A., Szymański P., Problematyka wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie, Czasopismo Techniczne 1-B/2010, 69-84.

Kapliński O., Development and usefulness of planning techniques and decision-making foundations on the example of construction enterprises in Poland, Technological and Economic Development of Economy, Vol. 14, No. 4, 2008, 492-502.

Kapliński O., Dziadosz A., Zioberski J.L., An attempt of management process standardisation at the stage of planning and implementation of construction projects, Proc. 57th Annual Scientific Conference: scientific Problems of Civil Engineering, The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Rzeszów– Krynica 2011, 18–22 September, 30-31.

Kapliński O., Risk analysis of construction projects: From risk identification to contingency timetable. SEMC 2010: The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, 6–8 September 2010, [In:] A. Zingoni (Ed.), Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, CRS Press Balkema, Taylor & Francis Group, London 2010. Abstract: 268, paper CD: 1051-1054.

Kończak A., Pasławski J., Abductive and deductive approach in learning from examples method for technological decision making, Procedia Engineering, Vol. 57, 2013, 583- 588.

Turskis, Gajzler M., Dziadosz A., Reliability, Risk Management and contingency of construction processes and projects, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. 18 (2), 2012, 290-298.

Pasławki J., Róźdżyńska M., Flexible approach in infrastructure design buffer Parking Case Study, Procedia Engineering, Vol. 57, 2013, 882-888.

Zioberski J.L., Kryzys w inwestycji budowlanej – stadium przypadku, Materiały z VII Konferencji Project Management, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Wrocław 2003, 170-183.

Zioberski J.L., Wybrane czynniki sukcesu w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, [w:] Technologia i Zarządzanie w Budownictwie, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91, Seria: Studia i Materiały nr 20, Wrocław 2008, 163-170.