Use of the KASS program in scheduling

Michał Krzemiński

Abstrakt

This paper presents uses for the KASS (Krzeminski Algorithm Scheduling System) program in scheduling for construction projects. The program serves as a tool for scheduling for up to a maximum of 10 work crews at 13 work sites, and then applies a complete overhaul in simulation. This paper describes the first version of the program released in 2012, as well as the modified version introduced in 2013.

Słowa kluczowe: scheduling, construction scheduling, flow shop models
References

Butterworth R., Scheduling theoy, Department of Combinatorics and Optimization, University of Waterloo, 1979.

Coffman jr. E.G., Teoria szeregowania zadań, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1980.

Kuchta D., Zagadnienie czasu i kosztów w zarządzaniu projektami: wybrane metody planowania i kontroli, Politechnika Wrocławska, 2011.

Krzemiński M., Kryteria i modele szeregowania zadań w budownictwie, Technika Transportu Szynowego 9/2012.

Krzemiński M., Program do szeregowania zadań w budownictwie Kass v.1.0, AUTOBUSY NR3/2013.

Krzemiński M., Szeregowanie zadań przy zastosowaniu programu kass v.1.0, AUTOBUSY NR3/2013, 697-702.

Krzemiński M., Nowak P., Propozycja modyfikacji kosztowej algorytmu Johnsona do szeregowania zadań budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej Budownictwo i Inzynieria Środowiska, Vol. 2, No. 3, 2011, 323-327.

Marcinkowski R., Pokora M., Koncepcja szeregowania zadań dla brygad specjalistycznych w modelach przedsięwzięć typu „kompleks operacji”, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, Vol. 91, No. 20, 2008, 259-268.

Pinedo M.L., Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, Springer 2012.

Pinedo M.L., Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Springer 2009.

Połoński M., Harmonogramy sieciowe w robotach inżynieryjnych, Wydawnictwo SGGW, 2001.

Reid R.D., Sanders N.R., Operations management, 3rd Edition, Wiley 2007.