An assessment of conditions of human comfort in open landscaped areas of Lodz

Katarzyna Klemm

Abstrakt

The paper presents an assessment of human comfort conditions in the suburban area of Lodz. The proposed criteria for comfort were based on thermal loads on the human body. An analysis of meteorological data for a 30 year period was used to determine the probable comfort levels.

Słowa kluczowe: human comfort, thermal loads, open landscape
References

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska,Warszawa 2013.

Błażejczyk K., Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne PAN, nr 159, 1993, 71-75.

Klemm K., Kompleksowa ocena warunków mikroklimatu w luźnych i zwartych strukturach urbanistycznych, Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, studia z zakresu inżynierii, Nr 75, Warszawa 2011, 172.