Providing an interior daylight environment through the use of light pipes

Dominika Knera,

Eliza Szczepańska-Rosiak,

Dariusz Heim

Abstrakt

The paper presents the effect of using additional daylight illumination of building interiors using tubular skylight systems. Interior illuminance distribution was analysed using a combination of two daylight sources – window and skylight pipes. The results were obtained for cloudy weather conditions. Final remarks concern the effectiveness of supplementary daylighting of interiors using different configurations of light pipes.

Słowa kluczowe: daylight, tubular skylights, interior illuminance, simulation
References

Heim D., Kieszkowski K., Wpływ zastosowania poziomych półek świetlnych na komfort wizualny we wnętrzach budynków, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 40, Energia Odnawialna – innowacyjne idee i technologie dla budownictwa, nr 229, Rzeszów 2006, 197-202.

Balcerzak W., Heim D., Badania wybranych parametrów wizualnych żaluzji typu FISH, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Tom 2, 2007, 11-14.

Darula S., Kittler R., Kocifaj M., Plch J., Mohelnikova J., Vajkay F., Osvetlovani Svetlovody, Grada Publishing, 2009.

Heim D., Klemm P., Narowski P., Szczepańska E., Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach, red. D. Heim, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka, Łódź 2007.

Bąk J., Pabiańczyk W., Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1994.

Oakley G., Riffat S.B., Shao L., Daylight performance of lightpipes, Solar energy, vol. 69, 2000, 89-98.

Mohelnikova J., Tubular light guide evaluation, Building and environment, vol. 44, 2009, 2193-2200.

Jin Oh S., Chun W., Riffat S.B., Il Jeon Y., Dutton S., Joo Han H., Computational analysis on the enhancement of daylight penetration into dimly lit spaces: Light tube vs. fiber optic dish concentrator, Building and environment, vol. 59, 2013, 261-274.

Praca zbiorowa, CIE, Guide on Daylighting of Building Interiors, CIE Technical Committee TC-4.2 Daylighting, 1990.

Larson G.W., Shakespeare R., Rendering with Radiance – The Art and Science of Lighting Visualization, Morgan Kaufman Publishers Inc., San Francisco, California, 1998.

Kocifaj M., Darula S., Kittler R., HOLIGILM: Hollow light guide interior illumination method – An analytic calculation approach for cylindrical light-tubes, Solar energy, Vol. 82, 2008, 247-259.