A study of thick thermal insulation with density foam polystyrene (EPS)

Mariusz Sobolewski

Abstrakt

Energy-efficient construction requires the use of thermal insulation materials of high thickness compared to traditional construction. Thus, there is a need to conduct research for thick insulation products. The paper presents the results of the measurements of thermal parameters for foam polystyrenes (EPS) with low density and of different thicknesses. The experimental work has been carried out in the Water Center Laboratory WULS-SGGW.

Słowa kluczowe: lightweight thermal insulations, thick thermal insulations, low density insulation products, expanded polystyrene (EPS), HFM apparatus
References

Flirkowicz-Pogorzelska K., Transport ciepła przez promieniowanie w lekkich materiałach termoizolacyjnych, Energodom 2002, Kraków–Zakopane, 13–16 października 2002, 83-90.

Flirkowicz-Pogorzelskla K., Pogorzelski J.A., Wykorzystanie baz danych przy określaniu cech cieplnych materiałów budowlanych, XLVIII Konf. Nauk. Problemy Naukowo-BadawczeBudownictwa, t. 3, Opole–Krynica, 15–20 września 2002, 89-96.

Furmański P., Wiśniewski T.S., Banaszek J., Izolacje cieplne Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary, ITC – Politechnika Warszawska, Warszawa 2006, 17-93.

Pogorzelski J.A., Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, [w:] Klemm P. et all (Eds.), Budownictwo ogólne, T. 2, Arkady, Warszawa 2006, 139-148.

CEN: EN 12667:2001. Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow mater methods – Products of high and medium thermal resistance.

CEN: EN 12939: 2000. Thermal performance of building materials and products – Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow mater methods – Thick products of high and medium thermal resistance.

ISO-EN 8301:1991. Thermal insulation – Determination of steady – state thermal resistance and related properties – Heat flow meter apparatus + ISO: EN 8301:2010 Amendment 1.

CEN: EN 13163:2012. Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification.