Automation retrofitting as a first stage of complex renovation of district heating substations in public buildings

Michał Szymański,

Radosław Górzeński,

Kamil Szkarłat

Abstrakt

Automation systems modernization in selected district heating substations in university campus buildings were described in the article. Replacement of the control valves and application of heat meters for each circuits were the scope of the renovation. Local automation systems were integrated within Building Management System. Conclusions resulted from the operation of renovated heat substations will be used in the future for further complex and optimized heating substations modernization. Analysis of the work of the heating substations in buildings built in the past few years were also presented in the paper.

Słowa kluczowe: district heating substations, automation systems, thermal renovat
References

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2010, nr 194, poz. 1291).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 92).

Basińska M., Koczyk H., Analiza zmienności stopniodni dynamicznych okresu ogrzewania w rzeczywistych warunkach klimatu zewnętrznego, XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB, Wrocław 2001.