Initial analysis of the possibility to substitute a given tram substation with several ones, smaller in size

Ireneusz Chrabąszcz,

Marek Dudzik,

Janusz Prusak,

Waldemar Stec

Abstrakt

The article addresses – based on an existing section of a tram line – the evaluation of the capability to substitute an existing train substation (as a civil structure) with several smaller ones. Taking into consideration the real estate prices and the shortage of available plots in the centers of larger cities, the localization of a substation building poses a significant location and budget challenge, when it comes to new tram lines. Additionally, such objects (substations) often spark concern and protests among the tenants of the nearby houses, as they are considered to be the source of a dangerous electromagnetic radiation and, sometimes, noise. The possibility to significantly reduce the size of those objects would mitigate the aforementioned challenges – both environmental and budget-related.

Słowa kluczowe: tramway system substations, rectifier sets
References

Wojcieszak J., Komunikacja tramwajowa w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 9/2003, 31-50.

Verkehr auf Schienen: Herausforgerungen an die Elektrotechnik, Siemens – Aktienge-sellschaft–Berlin, Muenchen 1979.

Mierzejewski L., Szeląg A., Gałuszewsk M., System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1989.

Chrabąszcz I., Prusak J., Drapik S., Trakcja elektryczna prądu stałego. Układy zasilania, podręcznik INPE dla elektryków, zeszyt nr 27, Bełchatów 2009.

Kałuża E., Bartodziej G., Ginalski Z., Układy zasilania i podstacje trakcyjne, Politechnika Śląska, Skrypty uczelniane nr 1220, Gliwice 1985.

Dokumentacja obszaru zasilania prostownikowej podstacji trakcyjnej, „Reja”, ZIKiT, Kraków 2007.

Stec W., Ocena wartości prądów obciążenia kabli zasilaczy i kabli powrotnych tramwajowych podstacji trakcyjnych w aspekcie miniaturyzacji tych podstacji, praca magisterska, Politechnika Krakowska, 2011.

Rysunek ofertowy prostownika PD-12/08k firmy Woltan.

Zespół prostownikowy 12-pulsowy. Prospekt firmy Enika.