Ilumination of architecture. the problem of light pollution

Katarzyna Fila,

Magdalena Furman,

Jolanta Gintowt

Abstrakt

This paper is an attempt to briefly present the problem of light pollution, concerning the illumination of both historical and architectural objects and its influence on environment. According to the measurements conducted in Kraków and Frankfurt am Main, the comparison and the analysis of the problem will be provided.

Słowa kluczowe: light pollution, illumination of architecture, Unified Glare Rating
References

Smith M.G., Protection of existing and potential observatory sites, Proceedings of the International Astronomical Union, Woodruff T. Sullivan Arts and Sciences, Astronomy, 1 (T26A), 2005, 381-382.

Ratajczak J., Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, Politechnika Poznańska, Poznań 2009.

Śpik A., Iluminacja obiektów zabytkowych architektury, Warszawa 1976.

Żagan W., Iluminacja obiektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

Rzepiński R., Dekorowanie światłem – technika iluminacji, Konferencja „Światło w architekturze – kształtowanie przestrzeni miejskiej (projektowanie, technika, finansowanie)”, Warszawa, 5–6 października 2000.

Hryszkiewicz D., Iluminacje obiektów zabytkowych w Gdańsku, Malborku i Gniewie. Między koncepcją a realizacją, Sympozjum „Iluminacja zabytków”, Warszawa, 6–7 kwietnia 2006.

Brzozowski S., Oświetlenie elewacji budynków, „Technika Świetlna ’96. Poradnik – Informator”, Warszawa 1996.

Bąk J., Pabjańczyk W., Podstawy techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.

Leniarski L., Oświetlenie obiektów sakralnych, „Technika Świetlna ’96. Poradnik –Informator”, Warszawa 1996.

Guidance Notes for the Reduction of Obstructive Light, ILE, 2005.

Stevens R.G., BraInard G.C., Blask D.E., Lockley S.W., Motta M.E., Adverse health effects of nighttime lighting: comments on american medical association policy statement, Am J Prev Med. 2013 Sep, 45 (3), 343-346.

PN 84/E-02033: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

ISO 8995: 1989. Principles of visualergonomics. The lighting of indoor work systems.

Rea M., Vision and perception w Lightin Handbook, Rreference &Application, IES of North America, IESSNA, New York 1993.