Designing of passive residential buildings – case study

Katarzyna Krajewska,

Maja Śliwińska,

Jolanta Gintowt

Abstrakt

This paper describes the process of designing the passive residential buildings. The analysis is carried out on the basis of the Mannheim project, created as an entry for the Isover competition – Multi-Comfort House. Particular steps of the design process are analyzed for meeting the requirements of passive standard building. The specific solutions adopted in the Mannheim project are presented as an example.

Słowa kluczowe: passive, residential, design, Mannheim, low-energy
References

Feist W., Munzenberg U., Thumulla J., Darup S.B., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk.

Feist W., Pfluger R., Kaufmann B., Schneiders J., Kah O., Pakiet do projektowania budynków pasywnych 2007. Wymagania dotyczące budynków pasywnych sprawdzanych pod względem jakościowym, Passivhaus Institut, Darmstadt.

Klemm K., Wpływ zmian w układzie zabudowy na przepływ powietrza, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Tom VI, Zeszyt 2, 2011.

Jurkiewicz P., Dom pasywny. Budowa domu pasywnego z zastosowaniem popularnych rozwiązań budowlanych, Murator plus.pl.18/10/2012.

Feist W., Passive House in Darmstadt-Kranichstein, 1998/2nd International Passive House Conference in Düsseldorf.

Energy Balances with the Passive House Planning Package; Protocol Volume No. 13 of the Research Group for Cost-efficient Passive Houses, 1st Edition, Passive House Institute, Darmstadt 1998.

Ebel W., Feist W., Ergebnisse zum Stromverbrauch im Passivhaus Darmstadt- Kranichstein in “Stromsparen im Passivhaus”; Protokollband Nr. 7 zum Arbeitskreis Kostengünstige Passivhäuser; PHI; Darmstadt 1997.

Energy balance and temperature characteristics, Protocol Volume No. 5 of the Research Group for Cost-efficient Passive Houses, 1st Edition, Passive House Institute, Darmstadt 1997.

Feist W., Loga T., Comparison of measurements and simulation, in “Energy balance and temperature characteristics”, Protocol Volume No. 5 of the Research Group for Cost- efficient Passive Houses, PHI, Darmstadt, January 1997.