Experimental analysis of bielany wastewater treatment plant hydraulic load variability

Anna Młyńska

Abstrakt

In the performed research, the variability of sewage inflow to the Wastewater Treatment Plant in Bielany during dry and wet weather in different years and months in the period of 2008–2012 was analyzed. Particular attention was paid to the problem of accidental water which inflows to the sewage system in Bielany. Considering the period of observation, the hydraulic capacity of wastewater treatment plant was most frequently exceeded in 2010 (172 cases), least frequently in 2012 (54 cases). The probability of the appearance of daily sewage inflows, which exceed the hydraulic capacity of wastewater treatment plant in the period between 2008 and 2012 was 42%. The performed research has shown that, after eliminating the inflow of accidental water to the sewage system, the average-daily hydraulic load would not exceed 78.1% of the designed
hydraulic capacity.

Słowa kluczowe: hydraulic capacity, sewage, wastewater treatment plant
References

Myszograj S., Panek E., Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5, 2007, 9-12.

Osmulska-Mróz B., Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.

Pawełek J., Kaczor G., Dobowe ilości ścieków w systemach kanalizacyjnych wsi Kluszkowce i Maniowy, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 17, 1997, 13-23.

Kaczor G., Prognozowanie dobowych dopływów ścieków do oczyszczalni wiejskich na podstawie wybranych miejscowości, Acta Scientiarum Polonorum, 2002, 1-2, 7-20.

Kaczor G., Wałęga A., Wstępne badania nad wpływem wód przypadkowych na aktywność osadu czynnego oraz podatność ścieków na biodegradację, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 2012, 100-102.

Kaczor G., Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych, Acta Scientiarum Polonorum, 10 (2), 2011, 27-34.

Kaczor G., Satora S., Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego, Inżynieria Rolnicza, 2 (3), 2003, 35-46.