Analysis of the influence of wood framed dome joint rigidity on inner forces distribution

Konrad Rodacki

Abstrakt

The aim of this paper is to show the unfavourable influence of simplifications we adopt in modelling real structures numerically. The simplest way to model joints is to treat them as either rigid or flexible. However, there are structures whose stability strongly depends on joints’ stiffness, an example of which is  the structure of a dome whose joints have been designed as semi-rigid. It has been shown that even minor underestimation of the real rigidity of supports or joints has a negative impact on the static inner forces distribution.

Słowa kluczowe: rigidity, joint, wood structures, forces distribution
References

Chodor L., Bijak R., Kołodziej G., Wrażliwość nośności konstrukcji nieliniowych, XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Poznań–Krynica 1997, 43-48, http://www.e-architect.co.uk/barcelona/las_are-nas_shopping_center.htm.

Rodacki K., Design for timber-steel dome structure including joint rigidity analysis, Master diploma, Kraków 2013;

Neuhaus H., Budownictwo drewniane, Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2008.

Nożyński W., Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna, WSiP, Warszawa 1994.

PN-EN 1995-1-1, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne i reguły dotyczące budynków, PKN, Warszawa 2010.

PN-EN 338: 2011, Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości, PKN, Warszawa 2011.

Porteou J., Kermani A., Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing, Oxford 2007.

Program RFEM 5. Spatial Models Calculated Acc. to Finite Element Method. Program Description, Dlubal Software GmbH, Tiefenbach 2013.

Smitch I., Asiz A., Snow M., Design Method for Connections in Engineered Wood Structures, UNB, Brunswick 2006.