AN ANALYSIS OF THE ELEMENTAL COMPOSITION OF MICRO-SAMPLES USING EDS TECHNIQUE

Anna Wassilkowska,

Anna Czaplicka-Kotas,

Andrzej Bielski,

Michał Zielina

Abstrakt

A classic example of the application of electron-dispersive spectroscopy (EDS) is the observation of the microstructure of solid samples using scanning electron microscope (SEM). This provides the possibility of taking measurements of chemical composition in very small areas. Measurements can be performed on any bulk sample through adjusting the X-ray excitation parameters to the elements of its expected composition. Examples of the applications of the EDS technique in the context of environmental engineering have been presented.

Słowa kluczowe: scanning electron microscope, X-ray emission, energy dispersive spectrometer, characteristic spectrum, detection limits
References

Goldstein J.I., Newbury D.E., et al., Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003.

Zhigang R. Li (ed.), Industrial applications of electron microscopy, Marcel Dekker, Inc., New York & Basel 2003.

Wassilkowska A, Dąbrowski W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych– część I – Struktura wykładziny z zaprawy cementowej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 2012, 154-159.

Barbacki A.(Ed.), Mikroskopia elektronowa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.

Szummer A.(ed.), Podstawy ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.

Кальнер В.Д., Зильберман А.Г., Практика микросондовых методов исследования металлов и сплавов, Издательство Металлургия, Моссква 1981.

Żelechower M., Wprowadzenie do mikroanalizy rentgenowskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

PN-EN 10088-1. Stale odporne na korozję, część 1: Gatunki stali odpornych na korozję, 2007.

ZINALIUM PAM Technologies, Materiały: ZINALIUM Saint-Gobain, Edycja 2010-12.

Wassilkowska A., Dąbrowski W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych– część II – Zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 5, 2012, 206-211.

Wassilkowska A., Dąbrowski W., Mikroskop elektronowy – narzędzie do oceny jakości rur żeliwnych i powłok ochronnych, Instal 7/8, 2012, 63-66.

Matusewicz E., Matusewicz J., Chemia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.

PN-EN 545. Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań, 2010.

Wassilkowska A., Dąbrowski W., Wątpliwości co do ochrony rur żeliwnych przez cynkowanie, Instal, 10, 2013, 66-71.

Iwanicka K., Czaplicka-Kotas A., Ślusarczyk Z., Szostak A., Miedź w środowisku wodnym zbiornika Goczałkowice, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 2014, 75-78.

Czaplicka-Kotas A., Ślusarczyk Z., Zagajska J., Szostak A., Analiza zmian zawartości jonów wybranych metali ciężkich w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994–2007, Ochrona Środowiska 4, 32, 2010, 51-56.

BS ISO 22309. Microbeam analysis – Quantitative analysis using energy-dispersive spectrometry (EDS) for elements with an atomic number of 11 (Na) or above, 2011.

Holton I., Is Energy-Dispersive Spectroscopy in the SEM a substitute for Electron Probe Microanalysis?, Microscopy and Analysis, 141, 2012, S4-S7.

Burgess S., Xiaobing Li, Holland J., High spatial resolution energy dispersive X-ray spectrometry in the SEM and the detection of light elements including lithium, Microscopy and Analysis, 6, 2013, S8-S13.