DIFFUSED PHASE TRANSITION IN POLYCRYSTALLINE (Ba0.70Pb0.30)(Ti0.70Sn0.30)O3

Dorota Ziętek

Abstrakt

In this paper, the method of manufacturing solid solution (Ba0.70Pb0.30)(Ti0.70Sn0.30)O3 (BP30TS30) is presented. Dielectric spectroscopy and scanning electron microscopy methods were applied to investigate the influence of doping by Pb and Sn on the physical properties of BaTiO3 (BT). It is shown that Pb and Sn substitutions change the temperature of phase transitions, their character and the maximum value of electric permittivity.

Słowa kluczowe: Ferroelectric ceramics, perovskite structure, barium titanate, diffused phase transition
References

Kajtoch C., Dilatometrische und dielektrische Anomalien bei den Phasenumwandlungen in Ba(Ti1-xSnx)O3, Ann. Physik, vol. 2, 1993, 335-338.

Surowiak Z., Elektroceramika ferroelektryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Zarycka A., Zachariasz R., Czerwiec M., Ilczuk J., Struktura i właściwości elektryczne ceramiki PZT otrzymywanej metodą zolowo-żelową, Ceramika/Ceramics, 2005. Papers of the Commission on Ceramic Science, Polish Ceramic Bulletin Polish Academy of Science, Kraków Division, Polish Ceramic Society.

Nogas-Ćwikiel E., Otrzymywanie proszków ceramicznych do kompozytów ceramiczno-polimerowych dla detektorów piroelektrycznych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.

Mitsui T., Marutake M., Sawaguchi E., Landolt-Bornstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, Group III, Vol. 9, Springer‒Verlag Berlin‒Heidelberg‒New York, 197.

Bąk W., Kajtoch C., Starzyk F., Dielectric properties of BaTi1-xSnxO3 solid solution, Materials Science and Engineering B100, Vol. 9, 2003, 9-12.

Kajtoch C., Dielectric properties of Ba(Ti1-xSnx)O3 ceramics in the paraelectric phase, Ceramics International, Vol. 37, 2011, 387-391.

Kajtoch C., Bak W., Garbarz-Glos B., Study of the phase transition in polycrystalline (Ba0.90Pb0.10)(Ti0.90Sn0.10)O3, Condensed Master Physics, 2014.

Kajtoch C., Time dependences of dielectric constant in BaTi0.95Sn 0.05O3, Ferroelectrics, Vol. 133, 1992, 193-198.

Kajtoch C., Dipolar polarization in Ba(Ti1-xSnx)O3, Ferroelectrics, Vol. 172, 1995, 465-468.

Kajtoch C., Glass-like transformation in Ba(Ti0.70Sn0.30)O3, Ferroelectrics, Vol. 192, 1997, 335-337.

Kajtoch C., Bąk W., Garbarz-Glos B., Stanuch K., Tejchman W., Mroczka K., Czeppe T., Influence of Sr and Zr substitution on dielectric properties of (Ba1-xSrx)(Ti1-xZrx)O3, Ferroelectrics 2014.

Garbarz-Glos B., Bąk W., Molak A., Kalvane A., Microstructure, calorimetric and dielectric investigation of hafnium doped barium titanate ceramics, Phase Transitions, 86, 2013, 917-925.

Dulian P., Bąk W., Wieczorek-Ciurowa K., Kajtoch C., Controlled mechanochemical synthesis and properties of a selected perovskite-type electroceramic, Materials Science Poland, Vol. 31(3), 2013, 462-470.

Dulian P., Wieczorek-Ciurowa K., Bąk W., Kajtoch C., Możliwości wytwarzania zaawansowanej elektroceramiki na bazie tytanianu baru metodą mechanochemiczną, Czasopismo Techniczne (Technical Transactions), Wyd. Politechniki Krakowskiej, Vol. 9-M/2012, Z. 26, 57-65.