The influence of mixing process on wastewater treatment

Katarzyna Chowaniec,

Beata Fryźlewicz-Kozak

Abstrakt

The paper deals with an influence of an aeration time on morphology of an activated sludge and Chemical Oxygen Demand (COD). The sludge tested came from a treatment plant belonging to a food industry factory.

Słowa kluczowe: mixing process, aeration, sludge, sequencing batch reactor (SBR), morphology
References

Shan-Liu, Xiaoling-Zhang, Effect of shear stress on activated sludge granular in Sequencing Batch Reactor, School of Environemntal Science and Engineering Chang’an un University Xi’an, China.

Bień J.B., Osady ściekowe ‒ teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.

Behera S.K., Guo X., Kim J.H., Park H.S., Influence of dissolved oxygen concentration and aeration time on nitrite accumulation in partial nitrification process, International Journal of Enviornmental Science and Technology, vol. 5, No. 4, 2008, 527-534.

Wojnicz M., Wpływ modyfikacji układu faz procesowych na efektywność oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR, Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Dębowski M., Janczukowicz W., Pesta J., Wpływ zastosowania długiej fazy mieszania w reaktorze SBR na efektywność procesu oczyszczania ścieków mleczarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.

Fiałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Więckowski K., OSAD CZYNNY biologia i analiza, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010.

Zieliński M., Wpływ promieniowania mikrofalowego na przemiany związków organicznych w reaktorze z błoną biologiczną, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska.