Electric shock safety in automotive electrical systems

Krzysztof Jankowski,

Andrzej Zbrowski

Abstrakt

The article presents the issue of electric shock safety in automotive electrical systems, discussed from two different points of view, that is the point of view of a user and the point of view of the garage personnel. The authors also review the requirements posed by the norms that are in force in this area, and discuss the problems concerning the levels of the applied and the generated voltage, which are presented with reference to typical 14 V and 28 V automotive electrical systems, 42 V systems, and the systems used in hybrid and electric cars.

Słowa kluczowe: vehicle energy demand, automotive electrical system voltage, safe vehicle operation and maintenance
References

Jankowski K., Napięcie znamionowe samochodowych instalacji elektrycznych a ochrona środowiska, III konf. „Pojazd a środowisko”, Jedlnia Letnisko 2001.

Jankowski K., Współczesne instalacje 42 V a ochrona środowiska, IV konf. „Pojazd a środowisko”, Jedlnia Letnisko 2003.

Jankowski K., Problemy bezpieczeństwa porażeniowego we współczesnych samochodowych instalacjach elektrycznych, XVI międzynarodowa konferencja „Transcomp 2012”, Zakopane 2012.

Markiewicz H., Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych, Wyd. 1, WNT, Warszawa 2000.

Miller J.M., Making the case for a next generation automotive electrical system, Convergence ’98.

Morrison D., A Power Shortage Is Driving Automotive Applications To 42 V, Special Report: Power, Packaging & Components, 2000.

PN-85/S-76001 Pojazdy silnikowe. Wyposażenie elektryczne. Ogólne wymagania i badania.

PN-S-76020 Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań.

PN-S-76021+Az1 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.

PN-IEC 60364-7-708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynkowych.

Węglarz A., Pleśniak M., Samochód elektryczny, KAPE, Warszawa 2011.