Analysis of qualitative criteria for railway passenger transport between chosen voivodeship cities

Waldemar Parkitny

Abstrakt

The article presents an attempt to use synthetic and partial qualitative criteria to analyse the qualitative workings of railway transport enterprises providing passenger transport on the Kraków–Katowice route. Both cities are capitals of the largest industrial, scientific, cultural, touristic and trade centres in the south of Poland. They are placed a small distance from each other, and thanks to a well developed road and railway net, a quick journey between those cities is theoretically possible.

Słowa kluczowe: quality, competition in transport, standard of trip, demand on transport services, synthetic and partial qualitative criteria in transportation, passenger railway transport, transport offer
References

Dziuba A., Parkitny W., Jakość postrzegana przez pasażerów pociągów wybranej relacji, Materiały Konferencyjne XIII International Scientific Conference „Quality, safety and ecology in transport” QSET 2011, Niepołomice, 15–17.06.2011.

Parkitny W., Analiza parametrów parkingów realizowanych przez kolej w południowo-wschodniej Polsce, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, marzec 2013.

Parkitny W., Czynniki ryzyka w miejskiej komunikacji zbiorowej, II Konferencja Naukowa pt. „Systemy transportowe”, Katowice, 8.09.2004, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 2004.

Parkitny W., Elements of Marketing Mix in Case of Low Cost Airlines in Poland, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM 2005, Slovak Republic, Žilina, 27–29.06.2005.

Parkitny W., Quality and compotition in passenger transport. Study of case for passenger road transport, Technical Transactions 7-M/2012.

Parkitny W., Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przewozowo – spedycyjnym w obliczu narastającej konkurencji – ujęcie praktyczne na przykładzie Polskich Kolei Państwowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Marketingowe”, Zeszyty Naukowe, Zeszyt 2„Problematyka zarządzania marketingowego”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Wielkopolski Oddział, Poznań 1995.

Parkitny W., Ocena wybranych czynników jakościowych różnych typów usług w kolejowych przewozach pasażerskich, Transport Miejski i Regionalny, nr 8/2012.

Parkitny W., Park & Ride and railway station’s parking in Małopolska and Podkarpacie regions in Poland, CMDTUR 2009, Żilina, Słowacja, 4–5.11.2009.

Rozkłady jazdy autobusów ALTER sp. z o.o. oraz INTER sp. z o.o.

Rozkłady jazdy autobusów Uni-Bus.

Rozkłady plakatowe, źródło: Intercity S.A.

Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2012 „Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19”, PKP PLK, Warszawa 2012.

www.rozkład-pkp.pl