Evaluation of employee creativity in the context of a production accounting system

Kamila Tomczak-Horyń,

Ryszard Knosala

Abstrakt

The main goal of the modern enterprise in employee evaluation should be creativity. This article provides guidance on the criteria of creativity, which is part of the production accounting system. The paper shows the concept of measuring the creativity of employees of higher and lower levels. Also proposed a tool for measuring creativity of employees.

Słowa kluczowe: evaluation, creativity, innovation, production workers, notification management system
References

Brzeziński M., Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa 2009.

Naramore E., Gerner J., Le Scouarnec Y., Stolz J., Glass M.K., PHP, Apache I My SQL od podstaw. Tworzenie dynamicznych stron www za pomocą technologii open source, Helion, Gliwice 2005.

Nęcka E., Trening twórczości, GWP, Gdańsk 2005.

Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2013.

Knosala R., Tomczak-Horyń K., System rozliczania pracowników produkcyjnych w przykładowym przedsiębiorstwie, [in:] Matuszek J., Gregor M., Mičieta B. (red.): Metody i techniki zarządzania, Oficyna Wydawnicza ATH, Bielsko-Biała 2013, 53-64.

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Luecke R., Managing creativity and innovation, Harvard Business School Press, Boston 2003.

Proctor T., Creative Problem Solving for Managers, Routledge, New York 2005.

Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, GWP, Gdańsk 2005.

Strączek M., Kreatywność. Jak ją rozwijać w sobie i organizacji?, Edison Team, Warszawa 2012.

Von Oech R., A Whack on the side of the head. How you can be more creative?, Warner Books, New York 2008.

Zając Cz., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wyd. WSB, Poznań 2007.