Stimulating technical solutions using a heuristic method

Barbara Wasilewska,

Ryszard Knosala

Abstrakt

The paper explains selected methods of stimulating innovative solutions as shown by the created model of creative problem solving. Heuristic methods allow for developing creative thinking for the development of an enterprise. Two case studies are presented using the methods typical for the studied enterprise.

Słowa kluczowe: creative methods, innovations, production engineering
References

Nęcka E., TROP…Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.

Płóciennik E. et. all., Metoda i wyobraźnia. Podręcznik dla nauczyciela. Lekcje twórczości w klasie I, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

Kozielecki J., Myślenie i rozwiązywanie problemów, [in:] T. Tomaszewski, Psychologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Fisk P., Geniusz biznesu. Kreatywne podejście do rozwoju firmy, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2009.

Nosal Cz., Umysł menedżera: Problemy – decyzje – strategie, Wydawnictwo „Przecinek”, Wrocław 1993.

Henry J., Creative Management, Sage, Great Britain 2001.

Karlińska B., Knosala R., Sesja twórcza jako sposób kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, 2/2013, 16-22.