The role of architectural research in the preservation of cultural heritage based on the conservation of the atrium – gothic hall of the Dominican priory in Cracow

Anna Bojęś-Białasik

Abstrakt

Architectural research that accompanied the conservation works carried out in the atrium – gothic hall of the Dominican priory in Cracow in 2014 revealed new evidence of the history of the spatial transformations of this interesting space. A lot of important elements that confirm a complex character of the spatial structure of the atrium were revealed during the research, indicating at the same time a way for the proper interpretations of the retrospective architectural image of the gothic hall.

Słowa kluczowe: Dominican priory in Cracow, architectural research, atrium – gothic hall
References

[1] B ojęś-Białasik A., Niemiec D., Kościół i klasztor dominikanów w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 2010-2012, [in:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, edited by A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013, 257–314.

[2] G oras M., Układy dwunawowe w architekturze krakowskich mendykantów w okresie średniowiecza, [in:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, edited by A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2008, 299–324.

[3] Krasny P., Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej, [in:] Artifex Doctus, v. 1, Kraków 2007.

[4] R atajczak T., Sień krakowskiego klasztoru Dominikanów – przyczynek do badań nad tendencjami retrospektywnymi w architekturze małopolskiej schyłku średniowiecza, [in:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, edited by A. Markiewicz, M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2013, 415–422.

[5] S zyma M., Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.