Selected issues of monument protection and urban design in contemporary conservation practice

Kazimierz Kuśnierz,

Dominika Kuśnierz-Krupa

Abstrakt

The paper refers to the text published in the materials from the 1st Congress of Polish Preservation Officers, the resolution accepted then, and own research and issues concerning monument protection observed, within the last decade. The paper addresses the issue of modernizing historical objects e.g.: thermal modernization; ‘commercial modernization’; issues of protecting modernist monuments from the 1960s and 1970s; the phenomenon of recorded division of immovable monuments; the issue of modernizing historical hospitals, schools, and public utility objects. As far as the protection of urban design monuments is concerned, it involves e.g. preservation of the cultural landscape of our towns; protecting the panorama of historical towns; communications problems and the “city gates” setting.

Słowa kluczowe: preservation of historic architecture, preservation of historic towns
References

[1] Kongres Konserwatorów Polskich, DWE, Wrocław–Warszawa 2005.

[2] Kuśnierz K., Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału geodezyjnego działek nr 42/3 i 44/3, na których zlokalizowany jest zespół dworsko-parkowy położony w Dąbrowicy- Chrostowej, gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie, Kraków 2012, typescript [in:] Archive of the Provincial Monument Preservation Office, Kraków, s.v.

[3] Kuśnierz K., Opinia konserwatorska w sprawie możliwości podziału zespołu dworsko-parkowego w Pawłosiowie, pow. Jarosławski, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-178, Kraków 2012, typescript [in:] Archive of the Provincial Monument Preservation Office, Przemyśl, s.v.
[

4] Kuśnierz K., Opinia konserwatorska w sprawie planowanej realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż windy w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu” oraz określenie wpływu planowanych prac na substancję zabytkową obiektu, Kraków 2015, typescript [in:] Archive of the Provincial Monument Preservation Office, Przemyśl, s.v.

[5] Kuśnierz K., Opinia konserwatorska w sprawie zespołu obiektów Os. Teatralne nr 19 usytuowanych w zabytkowym centrum Nowej Huty w Krakowie, Kraków 2012, typescript [in:] Archive of the Provincial Monument Preservation Office, Kraków s.v.

[6] Kuśnierz-Krupa D., Dziedzictwo kulturowe miast – szansa rozwoju czy przeszkoda – na przykładzie wybranych małych miast Podkarpacia, [in:] Przyszłość miast – miasta przyszłości, ed. J. Gyurkovich et al., Monograph No. 455, Cracow University of Technology, Kraków 2014, 91–110.

[7] Kuśnierz-Krupa D., Issues of revalorization of historic buildings of “Sokół” in former Galicia on the example of objects from Nowy Targ and Sieniawa, [in:] „Reuso”, ed. S. M ora Alfonso-Munoyerro, A. Rueda Marquez da la Plata, P. Alejandro Crus Franco, vol.2, Universidad Politecnica de Madrid, Madrid 2013, 289–295.

[8] Kuśnierz-Krupa D., New building technologies in the context of revalorization of a historic building (on the example of conversion of an old dormitory into an administrative office), Technical Transactions, 7-A/2014, 121–130.

[9] M ap and programme of educational events “Route of KRK Modernism – Stories Told by Buildings”, Institute of Architecture, Kraków 2014.

[10] Wiadomości Konserwatorskie, No. 18/2005, DWE, Wrocław–Warszawa 2005.

[11] Włodarczyk M., Architektura lat 60-tych w Krakowie, WAM , Kraków 2006.

[12] Włodarczyk M. (ed.), Architektura Krakowska lat 1956–2000 – wybrane przykłady, Union of Polish Architects Branch, Kraków 2013.