Site-specific recent architecture in Poland: conservation of identity?

Marta A. Urbańska

Abstrakt

Recent Polish architecture in the context of historic sites is replete with the examples of structures tying in with their context. There are many buildings in all scales that may be deemed site specific. The article discusses the issue whether such an architectural approach may be regarded as the conservation of identity.

Słowa kluczowe: architecture, site-specific, identity, Poland
References

[1] Gyurkovich-Węcławowicz E., Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.

[2] K uma Kengo, Architektura w charakterze miejsca stanie się normą w XXI wieku (Architecture Making Maximum Use of the Character of the Land will be the Norm in the Twenty-first Century), [in:] P oprawska M ., Urbańska M.A. (eds.), przekład Urbańska M.A., Kierunki/Directions. Nowa architektura w Japonii i Polsce. Materiały seminarium/ New Architecture in Japan and Poland. Proceedings of the Seminar, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2005, 149–171.

[3] K ołodziejczyk K., Projekt Space Fillers. Sztuka instalacji w przestrzeni publicznej jako konfrontacja współczesnych działań wizualnych z architekturą historyczną, [in:] Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce, Kadłuczka A. (ed.), Monografia 466, series Architektura, vol. 2, Politechnika Krakowska, Kraków 2014.

[4] K irschke K., Kirschke P., Trzy narożniki: Poelziga, Mendelsona i Dernburga. Architektura wrocławskich domów towarowych, [in:] Lose Stanisław et al. (eds.), Ten wspaniały wrocławski modernizm. Materiały z konferencji Komisji Architektury i Urbanistyki wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1991, 86–101.

[5] K irschke K., Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890–1930: struktura, kolorystyka, dekoracja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

[6] http://www.mackow.pl/projekty/funkcja/komercyjne,dom_handlowy_renoma_wrocLaw [accessed: 11.06.2015].

[7] http://www.zpkwm.pl/krakow/parki.html#p2 [accessed: 12.06.2015].

[8] Łyczakowska K. (ed.), Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. V edycja 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010.

[9] Deńko S., Budynek mieszkalny jednorodzinny w Burowie – opis autorski, typed copy, courtesy of the author, Kraków 2010.

[10] O rzechowski K., Czym jest dla mnie Małopolski Ogród Sztuki, [in:] Małopolski Ogród Sztuki? The Małopolska Garden of the Arts, Ingarden K. et al. (eds.), translated by Urbańska M.A., Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2012.

[11] Ingarden K., Contextual Architecture: between Mimesis and Abstraction. The Małopolska Garden of the Arts, [in:] Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (eds.), Culture of the city, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 319–331, here quoted from the Polish original Architektura kontekstu: między mimesis a abstrahowaniem, courtesy of Prof. Ingarden.