Examples of strategies of preservation activities in historic complexes of hospital architecture

Elżbieta Waszczyszyn

Abstrakt

The paper is an introduction to a broader study, aimed to define the rules of procedure for taking preservation activities in historic hospital architecture. It has, among others, to facilitate the modernization of historic hospitals necessary to carry out in accordance with the requirements set by the legislature, the latest medical technologies and contemporary doctrines and principles of conservation. The article is based on the analysis of the latest solutions implemented in selected hospitals including the historic hospitals in Warsaw, Wroclaw and Lodz. The analysis of proven solutions in conjunction with the collected experiences from other selected projects are the starting material for the definition of a strategy of historic preservation activities in historic hospitals and the development of guidelines assisting in their implementation.

Słowa kluczowe: historic hospital architecture, preservation problems
References

[1] Gerber P., Problemy modernizacji zabytkowych szpitali, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, 2007, vol. 22.

[2] Gutt R., Wiek XIX – trudności i osiągnięcia medycyny w Polsce, [in:] Archiwum historii i filozofii medycyny, 1966, 49(4).

[3] Heimrath T., W 80-lecie budowy klinik wrocławskich. Przyczynek do historii organizacji szpitalnictwa końca XIX w., [in:] Szpitalnictwo polskie, t. 15(5), 1971.

[4] Kawiorski J., Szpital dla dzieci im. Anny Marii, obecnie im. J. Korczaka, w Łodzi w latach 1905–1995, [in:] Szpital Anny Marii w Łodzi, ed. M. Gołębiowska, Łódź 1998.

[5] Kozłowski S., Współzależność rozwoju medycyny oraz technologii zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, [in:] Szpitalnictwo Polskie, 1970, vol. 14.

[6] Mogilnicki T., 20-lecie Szpitala Św. Anny Marii dla dzieci w Łodzi 1905–1930, Łódź 1930.

[7] Mogilnicki T., Szpitalnictwo dziecięce w Polsce i jego zadania, [in:] Pediatria polska, 1927.

[8] Mogilnicki T., Szpitalnictwo dziecięce w Polsce w 1931 r., [in:] Pediatria polska, 1932.

[9] Müffigbrodt P., Schmitt E., Spieker P., Medicinische Lehranstalten der Universitäten. Technische Laboratorien und Versuchsanstalten. Sternwarten und andere Observatorien, [in:] Handbuch der Architektur, red. J. Durm, H. Ende, vol. 6(2), Stuttgart 1905.

[10] Pistor M., Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens in Preussen, Berlin 1890 .

[11] Podgórska-Klawe Z., Od hospicjum do współczesnego szpitala, Wrocław 1981.

[12] Porębowicz S., Nitsch A., Architektura służby zdrowia, [in:] Architektura, vol. 1, 1955.

[13] Porębowicz S., Budowa i rozbudowa akademii medycznych w Polsce, [in:] Szpitalnictwo polskie, vol. 8(5), 1964.

[14] Porębowicz S., Problem humanizacji szpitali, [in:] Szpitalnictwo Polskie, vol. 6(1), 1962.

[15] Porębowicz S., Rozrost i elastyczność wewnętrznego rozplanowania jako kryteria nowoczesności projektów szpitali, [in:] Szpitalnictwo polskie, vol. 14(6), 1970.

[16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. RP, 2012/739.

[17] Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie wydłużenia terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do wymogów technicznych i sanitarnych, 8.05.2014 r., www.zpp.pl.

[18] Waszczyszyn E., XIX-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum UJ w Krakowie. Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego, [in:] Wiadomości Konserwatorskie, vol. 27, 2010.

[19] Waszczyszyn E., Future of historic hospital in contemporary city. Preservations problem. Prospects of development, [in:] La Experiencia Del Reuso, vol. 3: La Experiencia Del Disfrute: Nuevos Usos En Monumentos, Madrid 2013.

[20] Waszczyszyn E., Szpital w sercu miasta, [in:] Serce miasta, Czasopismo Techniczne, 4-A/2008.

[21] Wójtowicz M., Zespół zabudowań klinik uniwersyteckich we Wrocławiu, [in:] Architektura Wrocławia, vol. 4, ed. J. Rozpędowski, Wrocław 1998.

[22] www.dzienniklodzki.pl/artykul/koniec-remontu-w-szpitalu-im-korczaka-odnowiono-zabytkowe-pawilony, 30.05.2015.

[23] Wysocki T., Budynki starych klinik lśnią nowymi elewacjami i dachami, „Gazeta Wyborcza”, 18.09.2012, www.wroclaw.gazeta.pl.

[24] Ziętek, A., Oblicza Miasta, [in:] Kultura–Enter, vol 1, 2008.

[25] Żerelik R., Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (cz.2), [in:] Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny, vol. 1, issue 2, 1994.