Urbanity of a city – the dream of the past

Jacek Gyurkovich

Abstrakt

In this article the Author makes an attempt at characterizing the notion of urbanity of a city and its significance for maintaining, revitalizing and shaping – today and in the future – of an urban spatial structure. He states that the characteristic feature of a developed area exhibiting an urban character is the occurrence of public spaces – places favouring public (social) use, offering an attractive functional programme, attracting users. Places which stand out in the area of the city thanks to the characteristic properties of their forms, creating easily identifiable sequences of spaces in the city, exhibiting a desirable human scale of development and urban interiors formed by it. Places exhibiting distinct identity features, thanks to maintaining, adopting or creating contemporary interpretation of the tradition of the place and the historic heritage of the material culture. Places which stand out with their attractive, diversified forms of architecture, the richness of shapes, details, colours, picturesqueness of the atmosphere created by them.

Słowa kluczowe: urban tradition, historic heritage, shaping and revitalizing of urban tissue
References

[1] Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.

[2] Gyurkovich J., Public space – between tradition and future/Przestrzeń publiczna – między tradycją i przyszłością, [in:] Przestrzeń publiczna współczesnego miasta/Public space of contemporary city, Czasopismo Techniczne, 9-A/2005, Kraków 2005, Volume I, 179–185.

[3] Gyurkovich J., Miejsca odzyskane – „Gazometry” wiedeńskie i inne przypadki, [in:] Miasto w Mieście – problemy kompozycji/City within the City – problems of composition, Czasopismo Techniczne, 2-A/2004, Kraków 2004, 237–256.

[4] Gyurkovich J., Architecture in transition/Architektura w procesie przemijania, Czasopismo Techniczne, issue 4-A1/2011, Kraków 2011, 159–164.

[5] Kadłuczka A. (ed.), Karta Krakowska 2000. Dziesięć lat później, Monografia 400, Kraków 2011.

[6] Misiągiewicz M., Architektoniczna geometria, DjaF, Cracow University of Technology, Kraków 2005.

[7] New Charter of Athens – 2003, http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%20 2003_pl.pdf (15-06-2015).

[8] Purchla J., Kraków w Europie Środka, BOSZ, Olszanica–Kraków 2008.

[9] Węcławowicz-Gyurkovich E., Gyurkovich J., Nowe formy w przestrzeni miast, [in:] Materials International Conference ULAR-1 Odnowa Krajobrazu Miejskiego/Urban Landscape Renewal, Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice 2005, 235–241.