Disclosure of the value of urban heritage in the Western Ukraine as a way to its preservation

Zoriana Lukomska,

Larysa Polishchuk,

Halyna Lukomska

Abstrakt

This paper presents the problem concerning preservation of urban heritage by developing the concept of regeneration of historic environment and implementation of specific programmes concerning its protection and preservation. Proposed programmes, concerning protection and preservation of historic potential of the described towns will enhance the value of urban heritage, will create an opportunity to inform the public about historic aspects of the urban development, and reduce the possibility of their mistreating – and inapt attitudes towards historic sites.

Słowa kluczowe: town-planning heritage, historical core of the city, concept of regeneration, valuable historic structure, Western Ukraine
References

[1] Aftanazy R., Materiały do dziejów rezydencji, T.VII A, Warszawa 1990, 114.

[2] Barącz S. Pamiętnik dziejów polskich: z aktów urzędowych lwowskich i rękopismów, Lwów, 1855, 235.

[3] Betlej A., Sibi, deo, posteritati. Jablonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010, 50–52.

[4] Czołowski A., Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej, Lwów 1892.

[5] Czołowski A., Z przeszłości Jezupola i okolicy, Przewodnik Naukowy i Literacki, Lwów 1890.

[6] Kościoły і klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, T. 14, Kraków 2006, 28–29.

[7] Łoziński W., Prawem i Lewem, T. 2, Warszawa 1960, 92–93.

[8] Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.

[9] Polski słownik biograficzny, T. Х, Wrocław 1962, 238.

[10] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. VII, Warszawa 1886, 287.

[11] Stupnicki H., Galicya pod względem geograficzno-topograficzno-historycznym, Lwów 1869, 77−78.

[12] Zaucha Т., Kościół parafialny p. w. św. Antonego w Chernelicy, Materialy do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej (ed. Jan K. Ostrowski), Kraków 2003, Cz. 1, Т. 18, 53–55.

[13] Балінський М., Старожитня Польща…, Т. ІІ, ч. 2, Варшава 1845, 720.

[14] Грабовецький В., Нариси історії Прикарпаття XVI–XVII ст.: у 3 т., Івано- Франківськ 1992, Т. 1, 204–205.

[15] Дейчаківський І., Єзупіль, Івано-Франківськ, 1997.

[16] Квятковський Л., Архітектура замку в Чернелиці, Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць за результ. IV міжнародної конференції молодих науковців, Львів 2013, Вип. 4, 76–81.

[17] ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Inwentarze, wizytacje, fundacje…, Фонд 141. О. Чоловського, Опис I, Спр. 565.

[18] Нагірний В., Чернелицький замок, Матеріали ІІІ Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конференції, Коломия 1997, 38–39.

[19] Смеречанський Р., Віків минулих твердь, Ів-Франківськ 2014.

[20] Федунків З., Оборонні об’єкти Богородчан: історія і фортифікаціійно- планувальні особливості // Краєзнавець Прикарпаття, № 1, Івано-Франківськ 2015.

[21] Федунків З., Замок і палац у Маріямполі // Краєзнавець Прикарпаття, № 5, Івано-Франківськ 2005, 38–41.