An acoustic study of the auditorium hall to be located in the proposed building of the Applied Acoustics Laboratory of Cracow University of Technology

Agata Szeląg,

Andrzej Flaga

Abstrakt

This paper presents an acoustic study of the auditorium hall located in the proposed building of the Applied Acoustics Laboratory of Cracow University of Technology. The study shows a comparative analysis of two solutions to the acoustic adaptation of this room. The aim of this study was to demonstrate that with a given room shape and finishing materials, it is possible to optimize the sound quality of the interior through changes to some architectural details, for example, by the adequate formation and arrangement of finishing elements.

Słowa kluczowe: building and architectural acoustics, room acoustic parameters
References

[1] K ulowski A., Akustyka sal. Zalecenia projektowe dla architektów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.

[2] W róblewska D., Kulowski A., Czynniki akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.

[3] E ngel Z., Engel J., Kosała K., Sadowski J., Podstawy akustyki obiektów sakralnych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB , Kraków-Radom 2007.

[4] M ajczak M., Bugajska K., Projekt koncepcyjny. Budowa Budynku Laboratorium Akustyki Stosowanej Wydziału Inżynierii Lądowej na terenie kampusu PK wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, cooperation: Flaga Ł., consultation: Flaga A., Kraków 2012.

[5] www.google.pl/maps, access: 01.06.2014.

[6] R ettinger M., Acoustic design and noise control, Chemical Publishing Co., Vol.1, New Y ork 1997.

[7] Fasold W., Winkler H., Bauphysikalische Entwurfslehre, Veb Verlag für B auwesen, Berlin 1976.

[8] Abdou A., Guy R., Spatial information of sound fields for room-acoustics evaluation and diagnosis, Journal of Acoustical Society of America, Vol. 100(5), 1996.

[9] B eranek L., Music, Acoustics and architecture, J. Wiley and Sons, New York 1962.

[10] K amisiński T., Szeląg A., Rubacha J., Sound reflection from overhead stage canopies depending on ceiling modification, Archive of Acoustics, Vol. 37(2), 2012, 213-218.

[11] Szeląg A., Rubacha J., Kamisiński T., Narrow sound frequency range problem of reflector arrays, Acta Physica Polonica, Vol. 123(6), 2013, 1059-1063.