A study of the composition of cement mortar lining in water and sewage pipelines

Anna Wassilkowska,

Karolina Kuc,

Michał Zielina

Abstrakt

Cementation of iron water and sewage pipes is a standard procedure that is used to ensure internal protection against corrosion. In order to reduce leaching of chemical elements from coating to water, the neutral impact of cement coating on the water is of major importance. In the present study, the elemental composition of the cement mortar lining, taken from the new cast iron pipes with a diameter of 100 and 150 mm, has been investigated. A reference sample was made from Portland cement. Studies using scanning electron microscopy revealed an increased contents of titanium in the sewage pipes coating and also aluminum and alkali in water pipe coatings.

Słowa kluczowe: ductile iron pipe, blast furnace cement, Portland cement, centrifugal lining, energy dispersive spectroscopy
References

[1] Dąbrowski W., Żuchowski D., Powłoki cementowe jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 2013, 371–375.

[2] Bonds R.W., Cement mortar linings for ductile iron pipes, Ductile Iron Pipes Association, DIP-CML/3-0.5/3.5M, 2005.

[3] PN-EN 598+A1:2010, Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków – Wymagania i metodyka badań.

[4] EN 545:2010, Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines – Requirements and test methods.

[5] Meland I.S., Durability of mortar linings in ductile iron pipes, National Research Council Canada, 1999, 170–179.

[6] Zielina M., Młyńska A., Żaba T., Przenikanie zanieczyszczeń z wyprawy cementowej do wody pitnej w przewodach wodociągowych po cementowaniu, w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Dymaszewski i in. (red.), Poznań, Toruń 2014, 533–544.

[7] Neville A., Effect of cement paste on drinking water, Materials and Structures, 34, 2001, 37–372.

[8] Bąk J., Dąbrowski W., Dąbrowska B., Wassilkowska A., Jakość przewodów z żeliwa sferoidalnego i ich warstw ochronnych, Rynek Instalacyjny, 11, 2014, 74–77.

[9] Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983.

[10] Information on: http://www.pamline.pl/pdf/saint-gobain-siec-kanalizacyjna.pdf.

[11] Bobrowski A., Gawlicki M., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Cement. metody badań. Wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.

[12] Fiertak M., Dębska D., Stryszewska T., Chemia dla inżynierów budownictwa, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.

[13] Kohutek Z. ( E d . ), Beton przyjazny środowisku, Wydawnictwo SPBT, Kraków 2008.