The concept of the composition of self-compacting concrete with low hardening heat

Jacek Gołaszewski,

Grzegorz Cygan

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję doboru składników mieszanek betonów samozagęszczalnych o niskim cieple hydratacji. Takie mieszanki są wykorzystywane do realizacji konstrukcji masywnych, a także do realizacji prowadzonych w warunkach podwyższonych temperatur. W konstrukcjach masywnych, efekty cieplne związane z reakcją hydratacji mają szczególne znaczenie. Różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a powierzchnią konstrukcji prowadzi do powstawania naprężeń termicznych. W ekstremalnych warunkach prowadzić to może do zarysowania konstrukcji w całej jej objętości. Prowadzi to do obniżenia trwałości konstrukcji, a w przypadku masywnych fundamentów obciążonych dynamicznie może je całkowicie dyskwalifikować.

Słowa kluczowe: beton samozagęszczalny, ciepło hydratacji, konstrukcje masywne
References

[1] Szwabowski J., Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Polski Cement, Kraków 2010.
[2] Kiernożycki W., Betonowe konstrukcje masywne, Polski Cement, Kraków 2003.
[3] N° 67. Guidelines for green concrete structures, 60 p, May 2012.
[4] Suhendro B., Toward Green Concrete for Better Sustainable Environment, The 2nd International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials, Procedia Engineering Volume 95, 2014, 305–320.
[5] Ponikiewski T., Gołaszewski J., The effect of high-calcium fly ash on selected properties of self-compacting concrete, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 14, nr 3, 2014, 455–465.
[6] Ponikiewski T., Gołaszewski J., The influence of high-calcium fly ash on the properties of fresh and hardened self-compacting concrete and high performance self-compacting concrete, Journal of Cleaner Production, vol. 72, 2014, 212–221.
[7] Szwabowski J., Gołaszewski J., Cement paste properties and paste-aggregate void saturation ratio as the factors governing the selfcompactness and compressive strength of concrete, Cement Wapno Beton, R. 15, nr 2, 2010, 97–107.