The concentration of animal blood plasma using membrane methods that allow its recycling and reuse

Zygmunt Kowalski,

Agnieszka Makara,

Katarzyna Fela,

Agnieszka Generowicz

Abstrakt

Plazma krwi zwierzęcej zawiera ok. 91% wody, dlatego wymaga zatężenia przed właściwym suszeniem. Przedstawione wyniki badań wykazały przydatność technik membranowych. Zawartość białka we wszystkich otrzymanych filtratach wynosiła od 0,15 do 0,26%, niezależnie od jego stężenia w plazmie. Stężenie białka w koncentracie wzrasta wraz ze stopniem zatężania. Dla surowca zawierającego 6,05% białka, przy 2,3-krotnym zatężeniu było równe 13,84%, zaś 3-krotnym 18,24%. Wydajność procesu filtracji membranowej jest stabilna w czasie. Membrany nie wykazują tendencji do zatkania się. Wydajność filtracji wzrasta z temperaturą i maleje wraz ze wzrostem stopnia zatężania. Dla obu użytych membran przepuszczalność osocza jest porównywalna, jednak membrana 0,07 μm ze względu na wyższą skuteczność filtracji (30%) jest preferowana do stosowania w skali przemysłowej.

Słowa kluczowe: plazma krwi, techniki membranowe, ultrafiltracja, wstępna obróbka plazmy
References

[1] Bah C.S.F., Bekhit A.E.-D.A., Carne A., McConnell M.A., Slaughterhouse Blood: An Emerging Source of Bioactive Compounds, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 12(3), 2013, 314-331.
[2] Lynch S.A., Mullen A.M., O’Neill E.E., García C.Á., Harnessing the Potential of Blood Proteins as Functional Ingredients: A Review of the State of the Art in Blood Processing, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 16(2), 2017, 330-344.
[3] Silva V.D.M., Silvestre M.P.C., Functional properties of bovine blood plasma intended for use as a functional ingredient in human food, Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie, vol. 36(7), 2003, 709-718.
[4] King R.H., Campbell R.G., Blood meal as a source of protein for grower/finisher pigs, Australian Society of Animal Production, vol. 12, 1978, 149.
[5] Lafarga T., Wilm M., Wynne K., Hayes M., Bioactive hydrolysates from bovine blood globulins: Generation, characterization, and in silico prediction of toxicity and allergenicity, Journal of Functional Foods, vol. 24, 2016, 142-155.
[6] Przybylski R., Firdaous L., Châtaigné G., Dhulster P., Nedjar N., Production of an antimicrobial peptide derived from slaughterhouse by-product and its potential application on meat as preservative, Food Chemistry, vol. 211(15), 2016, 306-313.
[7] Toldra M., Elias A., Pares D., Saguer E., Carretero C., Functional properties of a spraydried porcine red blood cell fraction treated by high hydrostatic pressure, Food Chemistry, vol. 88(3), 2004, 461-468.
[8] Konopka M., Kowalski Z., Fela K., Klamecka A., Cholewa J., Otrzymywanie plazmy metodą wirowania krwi – charakterystyka procesu, Czasopismo Techniczne, 1-Ch/2007, 67-74.
[9] Ockerman H.W., Hansen C.L., Animal By-Product Processing and Utilization, CRC Press, Boca Raton, Florida 2000.
[10] Kowalski Z., Makara A., Banach M., Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie, Czasopismo Techniczne, 2-Ch/2011, 87-105.
[11] Kowalski Z., Makara A., Banach M., Blood plasma and hemoglobin production process, Chemik, vol. 65(5), 2011, 466-475.
[12] Lafarga T., Hayes M., Bioactive protein hydrolysates in the functional food ingredient industry: Overcoming current challenges, Food Reviews International, vol. 33(3), 2017, 217-246.
[13] Bah C.S.F., Bekhit A.E.-D.A., Carne A., McConnell M.A., Composition and biological activities of slaughterhouse blood from red deer, sheep, pig and cattle, Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 96(1), 2015, 79-89.
[14] Membrany i membranowe techniki rozdziału, (ed.) A. Narębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997.
[15] Bodzek M., Bohdziewicz J., Konieczny K., Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997.