Comparative analysis of the experimental and numerical research of the stamping process of axially-symmetrical elements

Patryk Różyło,

Łukasz Wójcik

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych procesu tłoczenia elementu
osiowo-symetrycznego. Przedmiotem badań była próbka wykonana ze stopu aluminium Al-1100 o grubości 0,47 mm. Badania doświadczalne przeprowadzono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej, natomiast symulacje numeryczne zrealizowano w dwóch różnych programach komputerowych Abaqus® oraz Deform-3D. Wyniki uzyskane z analizy numerycznej pozwoliły na opracowanie numerycznego modelu procesu tłoczenia.
 

Słowa kluczowe: proces tłoczenia, analizy numeryczne i doświadczalne, Abaqus, Deform-3D
References

 

[1]       Romanowski W.P., Poradnik obróbki plastycznej na zimno, WNT, Warszawa 1976.

[2]       Mori K., Nishijima S., Tan C.J., Two stage cold stamping of magnesium alloy cups having small corner radius, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 49, 2009, 767-772.

[3]       Chen F., Huong T., Chang C., Deep drawing of square cups with magnesium alloy AZ31 sheets, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 43, 2003, 1553-1559.

[4]       Pereira M., Rolfe B., Temperature conditions during cold sheet metal stamping, Journal of Materials Processing Technology, 214, 2014, 1749-1758.

[5]       Vrolijk M., Lorenz D., Porzner H., Holecek M., Supporting lightweight design: virtual modeling of hot stamping with tailored properties and warm and hot formed aluminum, Procedia Engineering, 183, 2017, 336-342.