Czasopismo Techniczne,2017, Volume 11

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: rezonanse Schumanna, ELF, misje balonowe, NiTinol, materiały z pamięcią kształtu, programowanie NiTinolu, sprężyny, modelowanie numeryczne, powierzchnia zniszczenia, stateczność zboczy, naziemny skaning laserowy, proces tłoczenia, analizy numeryczne i doświadczalne, Abaqus, Deform-3D, obróbka elektroiskrowa, obróbka laserowa, powłoka, właściwości, kombinatoryka językowa, przetwarzanie języków naturalnych, klasyfikacja tekstu, wózek inwalidzki, komfort jazdy, pomiar drgań ogólnych, krzywe kryterialne oceny odbioru drgań, najmniejsze rozwiązanie, największe rozwiązanie, górne oszacowanie, dolne oszacowanie, kongruencja, klasa reszt, równanie wielomianowe, energetyczne wykorzystanie biogazu, bisfenol A (BPA), ścieki, woda, osady, powietrze, plazma krwi, techniki membranowe, ultrafiltracja, wstępna obróbka plazmy, fermentacja metanowa, azot amonowy, zeolity, osad fermentacyjny, odciek z osadu fermentacyjnego, mieszalnik zbiornikowy, mieszalnik Venturiego, mieszalnik statyczny, mieszanie pasywne, mieszanie cieczy, modelowanie, fotokataliza, reaktory, promieniowanie słoneczne, twórczość, potrzeba poznawczego domknięcia, geometria, architektura, farma miejska, farma edukacyjna, farma dziecięca, Zespół Deficytu Natury, AAT – terapia kontaktowa ze zwierzętami, AAE – edukacja wspomagana przez kontakt ze zwierzętami, Guattari, narracja, metafora, Takamatsu, modernizm, ochrona dziedzictwa, obraz filmowy, warsztat architekta, konwersja dokumentacji projektowej do 3D, skanowanie laserowe, obiekty biblioteczne, Building Information Model eXplorer, kolory miasta, kształtowanie wizerunku, tożsamość miasta

Artykuły

Ilość
Sortuj według

 Colour manipulation as a tool for creating the city image on examples of Miami Beach

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 5-16
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.185.7414

BIM standard and the new specialisations that have emerged because of it around the architectural profession

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 17-32
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.186.7415

Modern architecture of the 1960’s of the XX century recorded in a movie as an element of heritage protection

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 33-38
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.187.7416

Architectural narration in Shin Takamatsu’s works

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 39-52
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7417

Fuctions and basic principles for spatial organization of educational and recreational farms with animals in European cities

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 53-68
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7418

The need for cognitive closure and the level of creative behavior in relation to the comprehension and design of complex spatial structures

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 69-83
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7419

Mathematical model of a flat plate photocatalytic reactor irradiated by solar light

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 85-93
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7420

The mixing hydrodynamics and efficiency of the Venturi jet mixer

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 95-106
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7421

The utilisation of zeolites for the reduction of ammonium concentration in biogas processes

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 107-116
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7422

The concentration of animal blood plasma using membrane methods that allow its recycling and reuse

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 117-126
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7423