Czasopismo Techniczne,2017, Volume 12

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: model tętniczy , chory zastawki aortalnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki aortalnej, linia transmisyjna, przebiegi ciśnienia, koło Willisa, obróbka elektroerozyjna, dielektryk, warstwa wierzchnia, stal austenityczna, sterowanie gestami, Microsoft Kinect, obrabiarki CNC, widzenie maszynowe, systemy wizyjne, transport intermodalny, kontenery, systemy monitoringu, lokalizacja, monitorowanie parametrów ładunku, analiza ryzyka i kosztów, komora chłodnicza do przechowywania owoców, wielosprężarkowy agregat chłodniczy, energooszczędny agregat chłodniczy, monitoring środowiska wodnego, analiza skupień, metody hierarchiczne, algorytm k-średnich, osady ściekowe, przetwarzanie, suszenie słoneczne, niepewności parametrów modelu, modelowanie w dziedzinie czasu, maksymalny błąd dyna-miczny, wykres widoczności, chmura punktów, model cyfrowy, śledzenie promienia, LiDAR, skrzyżowanie z sygnalizacją, środki poprawy brd, kalibracja, walidacja, model symulacyjny, obciążenie miejscowe, naprężenie, odkształcenie, deformacja, nanokompozyty polimerowe, krzemiany warstwowe, poliamid 6, montmorylonit, biodeterioracja, biodegradacja, powłoka malarska, mikroorganizmy, architektura szpitalna, uniwersytecki szpital dziecięcy, partycypacja społeczna, przestrzeń publiczna, architektura krajobrazu, parametry kulturowe i geograficzne, projektowanie algorytmiczne, Rabka, średniowiecze, historia, układ przestrzenny, Problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, inwestycyjne, aktywizacja, architektura elementarna, racjonalizm, poetyka formy

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Elementary architecture – between rationalism and poetic of form

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 5-12
DOI 10.4467/2353737XCT.17.205.7748

Social, economic, spatial and construction-related problems of zwierzyniec. The four seasons

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 15-23
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.206.7749

The origins and history of the spatial development of Rabka Zdrój during the medieval period – introduction to research

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 25-34
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.207.7750

The relationship between cultural and geographic parameters in algorithmic design – sample algorithm

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 35-46
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.208.7751

Public engagement in the design process for landscape architecture objects

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 47-61
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.209.7752

The children’s university hospital in cracow. History and architecture

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 63-80
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.210.7753

Paint-degrading microorganisms

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 81-92
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.211.7754

Mechanical properties vs biotic degradation of polyamide/layered silicates nanocomposites

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 93-111
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.212.7755

Local action of loading on concrete cubes

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 113-122
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.213.7756

Calibration of microsimulation models of advance detection and warning systems at signalized intersections

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 123-142
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.214.7757

Point cloud based viewshed generation in AutoCad Civil 3D

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 143-155
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.215.7758

Assessment of propagation of modelling uncertainty by the procedures for determining maximum dynamic errors

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 157-169
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.216.7759

Advantages and disadvantages of the solar drying of sewage sludge in Poland

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 171-179
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.217.7760

The usefulness of cluster analysis in the analysis of data obtained in the monitoring of the water environment

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 181-189
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.218.7761

The proposed design of a refrigeration system with an energy-efficient chiller with adjustable capacity for a fruit storage chamber

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 187-196
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.219.7762

The Cost of risk evaluation in intermodal transport – variant analysis

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 197-211
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.220.7763

The use of machine vision to control the basic functions of a CNC machine tool using gestures

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 213-229
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.221.7764

Austenitic steel surface integrity after EDM in different dielectric liquids

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 231-242
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.222.7765

Effects of aortic valve diseases on pressure profiles in selected locations of the human arterial system

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 12, s. 243-255
Data publikacji online: 27 grudnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.223.7766