Social, economic, spatial and construction-related problems of zwierzyniec. The four seasons

Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

Abstrakt

Publikacja przedstawia problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-inwestycyjne, z jakimi boryka się gmina Zwierzyniec. Omawia efekty współpracy gminy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Efekty te, wyrażone w postaci projektów dyplomowych inżynierskich studentów Wydziału Architektury, mają służyć promocji Zwierzyńca i jego aktywizacji we wszystkich porach roku. Jednym bowiem z istotnych, zidentyfikowanych problemów omawianego terenu Roztocza jest jego „zamieranie” w sezonie jesienno-zimowym.

Słowa kluczowe: Problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, inwestycyjne, aktywizacja
References

[1] http://www.zwierzyniec.info.pl (access: 17.03.2017).

[2] www.magicznyzwierzyniec.pl(access: 18.03.2017).

[3] www.inwestycje.zwierzyniec.vipserv.org/strategia/prob.pdf(access:

18.03.2017).

[4] Agreement no. A-0/46/2016 of 15th of December 2016 regarding the coop-eration of the Town and Commune of Zwierzyniec, represented by Com-mune Mayor Jan Skiba, with the Thaddeus Kościuszko Cracow University of Technology, represented by the Dean of the Faculty of Architecture prof. Jacek Gyurkovich.

[5] Summer Film Academyhttp://laf.net.pl(access: 18.03.2017)

http://www.kultura-zwierzyniec.pl/rockowisko-2016(access: 18.03.2017).

[6] Diploma design thesis author: Joanna Skoczeń, promotor: prof.  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Bogdan Siedlecki, Krakow 2017

[7] Local Area Spatial Development Plan, http://www.zwierzyniec.info.pl(access: 29.03.2017).

[8] Diploma design thesis author: Marcin Musiałek, promotor: prof.  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Jarosław Huebner, Kraków 2017.

[9] http://www.magiczneroztocze.pl(access: 29.03.2017).

[10] Diploma design thesis author: Monika Kraus, promotor: prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Bogdan Siedlecki, Krakow 2017.

[11] Diploma design thesis author: Magdalena Sendor, promotor: prof.  Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Przemysław Markiewicz, Krakow 2017.

[12] Diploma design thesis author: Konrad Piwowar, promotor: prof. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Bogdan Siedlecki, Krakow 2017.

[13] Zwierzyńczyk was established as a part of the project titledOdtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym,RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, http://www.magiczneroztocze.pl(access: 29.03.2017).

[14] Diploma design thesis author: Małgorzata Kozela, promotor: prof.  Jagiełło-Kowalczyk, auxiliary promotor: D.Sc. Ph.D. Przemysław Markiewicz, Kraków 2017.

[15] http://www.kultura-zwierzyniec.pl/kategoria/warsztaty-wokalne(access: 18.03.2017)

[16] https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/upload/pliki/0uchwala223.pdf (access: 18.03.2017).