The relationship between cultural and geographic parameters in algorithmic design – sample algorithm

Michał Nessel

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane ze znaczeniem parametrów kulturowych i geograficznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym. Autor definiuje grupy parametrów oraz analizuje zachodzącą między nimi zależność i jej wpływ na proces projektowania. Relacja pomiędzy grupami parametrów została przedstawiona na przykładzie algorytmu poszukującego lokalizacji dla historycznego obozu rzymskiego. Prezentowany algorytm jest przykładem możliwości zastosowaniazależności pomiędzy grupami parametrów we współczesnym projektowaniu algorytmicznym, gdzie czynniki kulturowe mogą zostać wykorzystane w celu ewaluacji parametrów geograficznych

Słowa kluczowe: parametry kulturowe i geograficzne, projektowanie algorytmiczne
References


1. Schumacher P., The Parametricist Epoch: Let the Style Wars Begin, AJ The Architects’ Journal, 2010, No. 16, Vol. 231, May 06.
2. Helenowska-Peschke M., Parametryczno-algorytmiczne projektowanie architektury, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.
3. Ballenstedt J., Architektura. Historia i teoria, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2000.
4. Schumacher P., The Stages of Capitalism and the Styles of Architecture, ASA web-magazine & (forthcoming): UED (Urban Environment Design) Magazine – International Edition, Beijing.
5. Schumacher P., On Styles, Society, and Architecture’s Communicative Capacity, Architettura PostDecostruttivista Vol. 2 – La Maniera Biomimetica, Deleyva Editore, Roma-Monza, 2016.
6. Godlberg D.E., Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, MA: Addison-Wesley Longman Publishing Co. Inc., Boston 1989.
7. Krawiec K., Evolutionary feature programming, Cooperative learning for knowledge discovery and computer vision, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
8. Książek M., Materiały pomocnicze do studiów w zakresie historii urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
9. Słodczyk J., Historia planowania i budowy miast, Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
10. Wróbel T., Zarys historii budowy miast, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
11. Rhino 5 Features, https://www.rhino3d.com/features (access: 18.05.2017).
12. Grasshopper, http://www.grasshopper3d.com (access: 18.05.2017).
13. Galapagos, http://www.grasshopper3d.com/group/galapagos (access: 18.05.2017).
14. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001.