Mechanical properties vs biotic degradation of polyamide/layered silicates nanocomposites

Tomasz M. Majka,

Krzysztof Pielichowski,

Agnieszka Leszczyńska

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie nanokompozytów poliamidowych z różnym typem organicznie modyfikowanej glinki. Stabilność termiczna czystych glinek mierzono za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA). Otrzymane nanokompozyty zostały scharakteryzowane przy wykorzystaniu dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). Zbadano również zmiany własności mechanicznych. Uzyskane wyniki potwierdzają dobrą interkalację nanonapełniaczy z matrycą polimerową, pokazując tworzenie struktur częściowo eksfoliowanych. Nanokompozyty wykazały wyższą stabilność termiczną w porównaniu do czystego poliamidu. Artykuł zamyka dyskusja związana ze skutkami degradacji biotycznej nanokompozytów PA6/MMT na ich właściwości mechaniczne.

Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, krzemiany warstwowe, poliamid 6, montmorylonit
References


[1] Scala E.P., A Brief History of Composites in the U.S.—The Dream and the Success, Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 48(2), 1996, 49–48.
[2] Pavlidou S., Papaspyrides C.D., A review on polymer-layered silicate nanocomposites, Progress in Polymer Science, 33, 2008, 1119–1198.
[3] Ray S.S., Okamoto M., Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation to processing, Progress in Polymer Science, 28, 2003, 1539–1641.
[4] Leszczyńska A., Njuguna J., Pielichowski K., Banerjee J.R., Polymer/ montmorillonite nanocomposites with improved thermal properties Part II, Thermochimica Acta, 454, 2007, 1-22.
[5] Leszczyńska A., Njuguna J., Pielichowski K., Banerjee J.R., Polymer/ montmorillonite nanocomposites with improved thermal properties Part I, Thermochimica Acta, 453, 2007, 75.
[6] Leszczyńska A., Pielichowski K., Application of thermal analysis methods for characterization of polymer/montmorillonite nanocomposites, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 93(3), 2008, 677–687.
[7] Pielichowski K., Leszczyńska A., Polyoxymethylene-based nanocomposites with montmorylonite: oan introductory study, Polimery, 2, 2006, 60–66.
[8] Vaccari A., Clays and catalysis: a promising future, Applied Clay Science, 14, 1999, 161–244.
[9] Kim N.H., Malhotra S.V., Xanthos M., Modification of cationic nanoclays with ionic liquids, Microporous Mesoporous Materials, 96, 2006, 29.
[10] Morfis S., Philippoulos C., Papayannakos N., Application of Al-pillared clay minerals as catalytic carriers for the reaction of NO with CO, Applied Clay Science, 13, 1998, 203.
[11] Christidis G.E., Scott P.W., Dunham A.C., Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios, Aegean, Greece, Applied Clay Science, 12, 1997, 329.
[12] Duleba B., Spišák E., Greškovič F., Optimization of injection molding process by DOE, Procedia Engineering, 96, 2014, 75–80.
[13] Wu S., Jiang D., Ouyang X., Wu F., Shen J., The structure and properties of PA6/MMT nanocomposites prepared by melt compounding, Polymer Engineering & Science, 44, 2004, 2070–2074.
[14] Kherrou D.E., Belbachir M., Lamouri S., Bouhadjar L., Chikh K., Synthesis of Polyamide-6/Montmorillonite Nanocomposites by Direct In-situ Polymerization Catalysed by Exchanged Clay, Oriental Journal of Chemistry, 29(4), 2013, 1429–1436.
[15] Stoeffler K., Utracki L.A., Simard Y., Labonte S., Polyamide 12 (PA12)/clay nanocomposites fabricated by conventional extrusion and water-assisted extrusion processes, Journal of Applied Polymer science, 130(3), 2013, 1959–1974.
[16] Dintcheva Z.T., Filippone G., Arrigo R., La Mantia F.P., Low-Density Polyethylene/Polyamide/Clay Blend Nanocomposites: Effect of Morphology of Clay on Their Photooxidation Resistance, Journal of Nanomaterials, vol. 2017, Article ID 3549475, 2017, 9, doi:10.1155/2017/3549475.
[17] Rotter G., Ishida H., FTIR separation of nylon-6 chain conformations: Clarification of the mesomorphous and γ-crystalline phases, Journal of Polymer Science Part B, 30, 1992, 489.
[18] Goderis B.,Klein P.G., Hill S.P., Koning C.E., A comparative DSC, X-Ray and NMR study on the crystallinity of isomeric aliphatic polyamides, Progress in Colloid and Polymer Science, 130, 2005, 40–50.
[19] Liu T.X., Liu Z.H., Ma K.X., Shen K.Y., He C.B., Morphology, thermal and mechanical behavior of polyamide 6/layered-silicate nanocomposites, Composites Science and Technology 63, 2003, 331–337.
[20] Lincoln D.M., Vaia R.A., Wang Z.G., Hsiao B.S., Secondary structure and elevated temperature crystallite morphology of nylon-6/layered silicate nanocomposites, Polymer, 42, 2001, 1621.
[21] Hanna A.A., Thermal and dielectric properties of nylon 6, Thermochimica Acta, 76, 1984, 97–103.
[22] Wu Q., Liu X., Berglund L.A., FT-IR spectroscopic study of hydrogen bonding in PA6/clay nanocomposites, Polymer 43(8), 2002, 2445–2449.
[23] Katoh Y., Okamoto M., Crystallization controlled by layered silicates in nylon 6–clay nano-composite, Polymer, 50, 2009, 4718–4720.
[24] Kaczmarek H., Bajer K., Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych, Polimery, 51(10), 2006, 13–18.
[25] Foltynowicz Z., Jakubiak P., Poli(kwas mlekowy) – biodegradowalny polimer otrzymywany z surowców roślinnych, Polimery, 47, 2002, 11–12.
[26] Pielichowski K., Majka T.M., Leszczyńska A., Giacomelli M., Optimization and Scaling up of the Fabrication Process of Polymer Nanocomposites: Polyamide 6/Montmorillonite Case Study; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, in. Niuguna J. (Ed) Structural Nanocomposites, 2013, 75–103.
[27] Majka T.M., Bartyzel O., Raftopoulos K.N., Pagacz J., Leszczyńska A., Pielichowski K., Recycling of polypropylene/montmorillonite nanocomposites by pyrolysis, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 119, 2016, 1–7.
[28] Majka T.M., Leszczyńska A., Kandola B.K., Pornwannachai W., Pielichowski K., Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites, Applied Clay Science, 139, 2017, 28–39.
[29] Majka T.M., Pielichowski K., Leszczyńska A., Wpływ chłonności płynów eksploatacyjnych stosowanych w motoryzacji przez kompozyty PA-6/MMT na ich właściwości mechaniczne, Czasopismo Techniczne, 9-M/2012, 147–154.