Point cloud based viewshed generation in AutoCad Civil 3D

Jerzy Orlof

Abstrakt

W artykule została przedstawiona metoda tworzenia wykresu widoczności na podstawie chmury punktów. Zaprezentowano zarówno znane dotychczas metody wyznaczania wykresów widoczności jak i metodę bazującą na chmurze punktów zaimplementowaną w oprogramowaniu AutoCAD Civil 3D. Omówiono również nowe rozwiązanie problemu przetwarzania dużej chmury punktów za pomocą programu AutoCAD Civil 3D oraz propozycję automatyzacji tego procesu.

Słowa kluczowe: wykres widoczności, chmura punktów, model cyfrowy, śledzenie promienia, LiDAR
References

[1] Warchoł A., Gęstość chmury punktów pochodzącej z mobilnego skanowania laserowego / Density of point clouds in mobile laser scanning, Archives of Photogrammetry, Cartography & Remote Sensing. 27, 149–161, Jan. 2015.
[2] Kim Y., Rana S., Wise S., Exploring Multiple Viewshed Analysis Using Terrain Features and Optimisation Techniques, Computers and Geosciences 2004, 30(9).
[3] Kajia K.T., The rendering equation, ACAM SIGGRAPH Computer Graphic Hompage Vol. 20, Issue4, 1986.
[4] Quan Y., Song J., Guo X., Miao Q., Yang., Filtering LiDAR data based on adjacent triangle of triangulated irregular network, Multimedia Tools & Applications, 8 May 2017.
[5] Ptak A., LiDAR w wielkim mieście, Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny, May 8, 2017.
[6] Researchgate, https://www.researchgate.net/profile/Robert_Mcgaughey3/publication/233622295/ figure/fig1/AS:299984089042947@1448533188764/Figure-1-Schematic-showing-LIDAR-data-collection-over-bare-ground.png (access: 03.07.2015).
[7] Przywara J., Skaner, czyli myśleć w 3D, Geodeta: Magazyn Geoinformacyjny, May 8, 2017.