Advantages and disadvantages of the solar drying of sewage sludge in Poland

Marta Bożym,

Agnieszka Bok

Abstrakt

Suszenie słoneczne jest coraz popularniejszą metodą suszenia osadów ściekowych w Polsce w ostatnich latach. Wynika to z możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii oraz faktu, że osuszone słońcem osady mogą być wykorzystywane do celów energetycznych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce zbudowano prawie trzydzieści słonecznych lub hybrydowych suszarni osadów ściekowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zalet i wad suszenia słonecznego stosowanego w przetwarzaniu osadów ściekowych. Zaletą zastosowania szklarni słonecznych jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do suszenia osadów, niskie koszty operacyjne, uzyskanie zmniejszonej objętość osadu, przygotowanie do energetycznego wykorzystania, prosta konstrukcja i łatwa obsługa. Do wad należy zależność skuteczności suszenia od warunków klimatycznych i pory roku, konieczności wykorzystania dodatkowych źródeł ciepła, faktu, że obiekty zajmują duży obszar i możliwość emisji odorów emitowanych podczas suszenia osadu.

Słowa kluczowe: osady ściekowe, przetwarzanie, suszenie słoneczne
References

1. Resolution No. 88 of the Council of Ministers of 1 July 2016 on the “National Waste Management Plan 2022”, Monitor Polski poz. 284.
2. Bień J.D., Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 15(4), 2012, 439–449.
3. Bień J., Neczaj E., Worwąg M., Grosser A., Nowak D., Milczarek M., Janik M., Kierunki zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce po roku 2013, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14(4), 2011, 375–384.
4. Lutzner K., Uzdatnianie ścieków i osadów, Ekologia i Technika, 2(8), 1994, 14–17.
5. Wzorek M., Król A., Analysis of selected properties of sewage sludge within the consideration of its energetic application in forming alternative fuels, Polish Journal of Environmental Studies, 6, 2009, 132–136.
6. Wzorek M., Characterisation of the properties of alternative fuels containing sewage sludge, Fuel Processing Technology, 104, 2012, 80–89.
7. Bożym M., Wymagania jakościowe stawiane osadom ściekowym spalanym w krajowych cementowniach/Sewage sludge quality standards required by Polish cement plants, Chemik 67, 2013, 10, 1019–1024.
8. Burzała B., Termiczne przekształcanie osadów ściekowych jako jedna z metod ich utylizacji, Nowa Energia, 1(37), 2014, 29-32.
9. Regulation of the Minister of the Environment of 4 November 2014 on emission standards for certain types of installations, combustion sources and combustion or co-incineration facilities, Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1546.
10. Bożym M., Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym, Materiały Budowlane 12(460), 2010, 1–3.
11. Bożym M., Ocena możliwości wykorzystania suszonych solarnie osadów ściekowych/Evaluation of the possibilities of using of solar dried sewage sludge, Chemik 69(10), 2015, 666–669.
12. Sarna M., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni. Doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A., Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 21, Seria: Inżynieria Środowiska Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, 309–316.
13. Duda J., Współspalanie węgla i paliw alternatywnych w cementowych piecach obrotowych. Prace Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, 35/36, 2003, 7–24.
14. Sobczyk R., Dembińska J., Suszarnia słoneczna osadów w Antoniowie, Forum Eksploatatora, 4, 2013.
15. Sobczyk R., Sypuła M., Słoneczne suszenie osadów ściekowych w technologii Solia, Forum Eksploatatora, 3, 2012.
16. Trojanowska K., Energetyczne aspekty solarnego suszenia osadów ściekowych, [in:] Z. Sadecka, Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, OWUZ, Zielona Góra 2010, 159–165.
17. Trojanowska K., Ogrzewanie podłogowe w solarnych suszarniach osadów, Wodociągi i Kanalizacja, 9, 2010, 24–27.
18. Trojanowska K., Suszenie osadów ściekowych energią słońca, Przegląd Komunalny 10, 2010, 46–48.
19. Sadecka Z., Suszenie osadów – hybrydowe?, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej “Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, Chorzów, 2012, 86–96.
20. Yilmaz E., Wzorek M., Assessment of the impact of various parameters on solar drying process in Aydin region in Turkey, 3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 2–4 July 2015 Tinos.
21. Regulation of the Minister of the Environment of February 6, 2015 on municipal sewage sludge , Dz.U. 2015 poz. 257.