The Cost of risk evaluation in intermodal transport – variant analysis

Augustyn Lorenc,

Małgorzata Kuźnar

Abstrakt

W niniejszym artykule przebadano wpływ systemów monitorowania ładunków na możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy przepływu informacji w łańcuchu transportowym. Dla analizowanego łańcucha transportowego rozważono trzy warianty: wariant I – bez systemu lokalizacji, wariant II – z systemem do monitorowania lokalizacji, wariant III – z systemem do monitorowania lokalizacji i parametrów ładunku. Wykonane badania pozwoliły stwierdzić korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla produktów o wysokiej wartości. W artykule wykorzystano dane dla 50 000 przypadków przewozu ładunków. Przeprowadzone symulacji i analiza kosztów pozwoliły potwierdzić, że możliwe jest w dużym stopniu zmniejszenie kosztów ryzyka.

Słowa kluczowe: transport intermodalny, kontenery, systemy monitoringu, lokalizacja, monitorowanie parametrów ładunku, analiza ryzyka i kosztów
References

[1] Gajewska T., Szkoda M., Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego, Logistyka (3), 2015.
[2] Szkoda M., Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 16(3), 2014.
[3] Lorenc A., Szkoda M., Customer Logistic Service in the Automotive Industry with the Use of the SAP ERP System, Proceedings of: 2015 4th IEEE International Conference on Advanced logistics and Transport (ICALT), 20–22 May 2015.
[4] Hall P.V., Institutional Challenges to Intermodal Transport and Logistics, Journal Of Transport Geography 47, 2015.
[5] http://www.iumi.com/images/gillian/Spring2015/IUMI_ spring_2015_Cargo_presentation.pdf (access: 8.02.2016).
[6] Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
[7] Container matters, UK P&I CLUB, http://www. ukpandi.com (access: 28.02.2016).
[8] Dotoli M., Epicoco N., Seatzu C., An improved technique for train load planning at intermodal rail-road terminals, Proceedings of 20th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), Luxembourg 2015.
[9] Lam J.S.L., Gu Y., A market-oriented approach for intermodal network optimisation meeting cost, time and environmental requirements, International Journal Of Production Economics 171 (2), 2016.
[10] http://www.mecomo.com/en (access: 8.02.2016).
[11] http://www.intermodaltracker.eu (access: 8.02.2016).
[12] http://www.navis.com (access: 8.02.2016).
[13] https://www.cesar-online.com (access: 8.02.2016).
[14] http://www.savi.com (access: 8.02.2016).
[15] http://www.novacom-services.com (access: 8.02.2016).
[16] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access: 8.02.2016).
[17] http://www.actuarialeye.com/2014/03/30/how-many-ships-disappear-each-year (access: 8.02.2016).
[18] http://www.statista.com/statistics/264024/number-of-merchant-ships-worldwide-by-type (access: 8.02.2016).
[19] Carefully to Carry: Cargo damage – the causes, UK P&I CLUB.
[20] Road transport: Prevent the risk of theft, AXA Corporate Solutions, 2009.
[21] Crime in road freight transport, OECD, France 2002.
[22] http://kontener.pl (access: 8.02.2016).
[23] Oferta PKP CARGO CONNECT, http://www.tradetrans.eu (access: 8.02.2016).
[24] Clott C., Hartman B.C., Supply chain integration, landside operations and port accessibility in metropolitan Chicago, Journal of Transport Geography (51), 2016.
[25] Stuart E., Excellence in warehouse management – how to minimise costs and maximise value. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2005.