Czasopismo Techniczne,2017, Volume 3

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017

ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Sortuj według

W krainie żywiołów. Elementy natury w przestrzeniach rekreacyjnych miast finlandii

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 5-17
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.027.6338

CHEMISTRY

Dyfuzja z reakcją chemiczną – ocena dokładności przybliżonego modelu kinetycznego dla ziaren kulistych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 19-30
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.020.6213

Zastosowanie drukowania 3d do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach dedykowanych dla procesu utleniającego sprzęgania met

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 31-40
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.029.6340

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 41-45
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.030.6341

Badania spektroskopowe efektów podwójnej fluorescencji w wybranym związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach organicznych oraz roztworach wodnych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 47-61
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.031.6342

Implementacja modelu matematycznego kaskad bioreaktorów o różnych strukturach

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 63-71
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.032.6343

CIVIL ENGINEERING

Monitorowanie podłoża wzmocnionego kolumnami betonowymi

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 73-85
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.033.6344

Wpływ podziemnej eksploatacji pokładów węgla na linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 87-100
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.034.6345

Korozja naprężeniowa w kompozytach epoksydowo-szklanych monitorowana z zastosowaniem emisji akustycznej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 101-114
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.035.6346

Wpływ losowości czasów wykonywania robót na długość cyklu budowy

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 115-123
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.036.6347

ENVIRONMENTAL ENGINERING

Wpływ popiołu z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 125-138
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.037.6348

Analiza stanu technicznego kolektora ściekowego z wykorzystaniem modelowania numerycznego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 139-151
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.038.6349

Polibromowane środki obniżające palność w osadach ściekowych i dennych (przegląd)

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 153-166
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.144.7017

Efektywność procesu napowietrzania w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 167-172
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.039.6350

MECHANICS

Algorytm wyznaczania parametrów sterowania dla wieloźródłowego układu napędowego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 173-182
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.040.6351

Modelowanie matematyczne pracy wymiennika ciepła z rur ożebrowanych dla zmiennych w czasie strumienia masy płynu i prędkości powietrza

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 183-196
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.041.6352

Analiza termodynamiczna i techniczna zeroemisyjnej elektrowni dla pomorza

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 197-210
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.042.6353