Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Adam Kozak,

Beata Fryźlewicz-Kozak,

Aleksander Kozak

Abstrakt
W artykule przedstawiono ujednolicony sposób ustalania wzorów sumarycznych dla wszystkich węglowodorów. Zaproponowano stosowanie jednego ogólnego wzoru słusznego dla wszystkich węglowodorów w miejsce oddzielnie stosowanych obecnie wzorów właściwych tylko dla jednej grupy związków. Opracowany wzór pozwala podać wzory cząsteczkowe bez względu na ilość i typ wiązań chemicznych, jak również ilość pierścieni. Ponadto niewielka modyfikacja tego wzoru pozwala podać wzory cząsteczkowe węglowodorów zawierających zarówno wiązania pojedyncze, jak i podwójne pomiędzy atomami węgla i tlenu.
Słowa kluczowe: wzory cząsteczkowe węglowodorów, węglowodory
References
[1] Chang R., General Chemistry, 1st Edition, 1986.
 
[2] Hart H., Craine L., Hart D.J., Madad Ch.M., Organic chemistry. A short course, 12-th
edition, Copyright 2007 by Houghton Mifflin Company, 2006.
 
[3] Mc Murry J., Organic chemistry, 5th edition, 1999.
 
[4] Morrison R.T., Boyd R.N., Organic chemistry, 1998.
 
[5] Patrick G., Instant notes in organic chemistry, Bios Scientific Publishers Limited, 2000.
 
[6] Russell J.B., General Chemistry, 2nd Edition, 1992.
 
[7]http://www.sakshieducation.com/EAMCET/QR/Chemistry/Jr%20Chem/13. OC%20Aromatic%20hydrocarbons%20_Benzene_.pdf (date of access: 2016-03-22).