Czasopismo Techniczne,2017, Volume 4

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: źródła światła, analiza widm, promieniowanie elektromagnetyczne, oko, przemysł samochodowy, amortyzator hydrauliczny dwururowy, drgania, hałas, dynamika, mikroenkapsulacja, homogeniczne mikrokapsułki, układy rdzeń-powłoka, enkapsulator BÜCHI–B390, modelowanie, pokrywanie cząstek, wymiana ciepła i masy, stopień pokrycia, złoże fluidalne, szlifowanie, mielenie, zużycie ścierne, otwartokomórkowa piana aluminiowa, przepływ gaz–ciecz, opory przepływu, struktury przepływu, wnikanie ciepła, biogaz, kofermentacja, osady ściekowe, osady ze ścieków koksowniczych, symulacja, metamodelowanie, ontologie otwarte, inżynieria oprogramowania, proces wytwórczy oprogramowania, żelbet, zarysowanie, ugięcie, Eurokod, Ambient Assisted Living, budownictwo wielkopłytowe, osoby starsze, elastyczność w budownictwie, budownictwo etapowe, zrównoważone budownictwo, przepływ dwufazowy, optoelektroniczny układ pomiarowy, wstrząsy górnicze, odległość epicentralna, spektra odpowiedzi, drgania gruntu, drgania fundamentu, przekazywanie drgań, budynek mieszkalny, budownictwo, wypadek przy pracy, model przyczynowo-skutkowy, BIM, kosztorysowanie, analiza kosztowa, podejmowanie decyzji, kryteria ekologiczne, ocena ekologiczna budynku, optymalizacja wyboru, górnictwo solne, wpływy eksploatacyjne, kategoria terenu górniczego, stratyfikacja termiczna, magazynowanie ciepła, odnawialne źródła energii, park na wyspie, recykling przestrzeni miejskiej, kontekst krajobrazowy, przemysł, technologia. architektura, konstrukcja

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polskie modernistyczne obiekty przemysłowe z lat 1960–1970 dzisiaj

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 5-14
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.043.6354

Governors Island: nowy park Nowego Jorku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 15-26
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.044.6355

Przenoszenie ciepła podczas magazynowania gorącej cieczy w zbiorniku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 27-38
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.045.6356

Wpływ górnictwa solnego na powierzchnię terenu

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 39-59
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.046.6357

Analysis of green solutions for new residential projects

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 61-69
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.047.6358

Wyzwania w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu w technologii bim na przykładzie modelu wiaduktu drogowego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 71-79
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.048.6359

Matematyczny model rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 81-90
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.049.6360

Ocena wpływu odległości epicentralnej wstrząsu górniczego na przekazywanie drgań z podłoża na budynek

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 91-100
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI DOI:10.4467/2353737XCT.17.050.6361

Hydrodynamika przepływu dwufazowego w reaktorze rurowym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 101-114
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.051.6362

Etapowe budownictwo jednorodzinne. Analiza przypadku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 115-121
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.052.6363

Perspektywy wdrożenia wybranych koncepcji ambient assisted living do budownictwa wielkopłytowego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 123-130
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.053.6364

Wpływ nierównomierności zarysowania na obliczanie ugięć elementów żelbetowych według eurokodu 2

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 131-142
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.054.6365

Symulacja procesu metamodelowania sterowanego paradygmatem cdmm-p

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 143-153
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.055.6366

Porównanie parametrów procesu kofermentacji mieszaniny osadów komunalnych z nadmiernymi osadami z oczyszczania ścieków koksowniczych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 155-163
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.056.6367

Piany metalowe jako wypełnienia strukturalne w budowie aparatury przemysłowej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 165-178
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.057.6368

Badania zużycia ściernego korpusów w rotacyjnych młynkach wibracyjnych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 179-187
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.058.6369

Modelowanie matematyczne wymiany ciepła i masy w procesie pokrywania cząstek w złożu fluidalnym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 189-196
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.059.6370

Wytwarzanie homo- i heterogenicznych mikrokapsułek oraz ich zastosowanie

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 197-208
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.060.6371

Pomiary drgań i ciśnienia w amortyzatorze hydraulicznym w zawieszeniu samochodowym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 209-217
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.061.6372

Źródła światła i ich wpływ na narząd wzroku

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 219-232
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.062.6373