Czasopismo Techniczne,2017, Volume 5

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: młyn strumieniowy, złoże fluidalne, algorytm obliczeń, aktywne zawieszenie, komfort jazdy, optymalizacja dynamiczna, modelowanie komputerowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków, zbiorniki bezodpływowe, analiza kosztów, pompa ciepła, sezonowy współczynnik wydajności, sezonowy współczynnik efektywności, biomateriały, polimery, adsorpcja, metale, powierzchnie, wrzenie, wkładki intensyfikujące wymianę ciepła, współczynniki przejmowania ciepła, opory przepływu, modelowanie emisji zanieczyszczeń, przemysł poligraficzny, gorący offset rotacyjny (heat-set), praca w warunkach awaryjnych, awaria dopalacza, mieszanie, układy dwufazowe i trójfazowe, modelowanie, transport masy, odwadnianie rolkowe, ciśnienie dynamiczne, transport bliski, poczta pneumatyczna, współczynnik strat lokalnych, algorytm wykreślania, sito, liczby pierwsze w ciągu arytmetycznym, formy kwadratowe i sześcienne, archeany, usuwanie azotu, bioaugmentacja, SBR, Anammox, metamodel, dekompozycja odpowiedzialności, pojęcie, termin, język modelowania, paradygmat, MRCPSP, zarządzanie w budownictwie, harmonogramowanie przedsięwzięć, algorytmy, Metoda wartości uzyskanej, odchylenia czasowo-kosztowe, harmonogram, identyfikacja zagrożeń, ryzyko, inwestycje kolejowe, planowanie przedsięwzięć budowlanych, obiekt budowlany, cykl życia, koszty cyklu życia, zbiory rozmyte, samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, płynność, wytrzymałość betonu, teren budowy, wypadki przy pracy, analiza koszykowa, Wiślica, układ urbanistyczny, średniowiecze

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uwagi do historii rozwoju przestrzennego Wiślicy w średniowieczu

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 5-14
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.064.6421

Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych przy pomocy analizy koszykowe

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 15-24
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.065.6422

Wpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 25-33
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.066.6423

Kwantyfikacja dodatku za ryzyko w kosztach cyklu życia obiektu budowlanego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 35-45
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.067.6424

Identyfikacja zagrożeń wynikających ze specyfiki robót budowlanych na obiektach kolejowych w Polsce

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 47-55
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.068.6425

Analiza czasowo-kosztowa w monitoringu harmonogramu metodą wartości uzyskanej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 57-66
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.069.6426

Problem harmonogramowania przedsięwzięć z ograniczoną dostępnością zasobów i z czynnościami wielotrybowymi w budownictwie: stan wiedzy i kierunki rozwoju

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 67-74
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.070.6427

Pojęcia metamodelowaniasterowanego kontekstem (cdmm)

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 75-82
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.071.6428

Wykorzystanie archaea w bioaugmentacji osadu czynnego jako metody biologicznego usuwania związków azotu

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 83-95
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.072.6429

Algorytmy sitowe II

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 97-103
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.073.6430

Określanie współczynnika strat lokalnych dla hamulca typu by-pass używanego w systemach poczty pneumatycznej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 105-122
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.074.6431

Modelowanie transportu masy w procesie usuwania wody z komórek materiałów włóknistych poprzez dystrybucję ciśnienia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 123-128
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.075.6432

Dyspergowanie gazu i ciała stałego w cieczy przez niezależnie napędzane mieszadła

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 129-139
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.076.6433

Ocena oddziaływania na środowisko pracy emisji lzo w warunkach awaryjnej pracy instalacji ippc

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 141-149
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.077.6434

Intensyfikacja procesu wrzenia czynników chłodniczych o dużym poślizgu temperaturowym i niskim gwp

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 151-161
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.078.6435

Charakterystyczne cechy kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich z materiałami polisacharydowymi z wodnych środowisk

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 163-183
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.079.6436

Rzeczywista i teoretyczna wydajność energetyczna parowych sprężarkowych pomp ciepła

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 185-194
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.080.6437

Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo ekologiczne

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 195-203
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.081.6438

Algorytm obliczeń procesów w młynach strumieniowych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 205-216
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.082.6439

Poprawa komfortu kierowcy poprzez dobór optymalnego resorowania fotela

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 217-235
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.083.6440