Wpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych

Krzysztof Ostrowski

Abstrakt

Samozagęszczalny beton wysokowartościowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju technologii betonu. Najistotniejszą cechą betonu samozagęszczalnego są specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, do
których zaliczamy płynność, stabilność i zdolność do przepływu przez zbrojenie. Bardzo ważne jest więc zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy granicą płynięcia a lepkością plastyczną mieszanki. Na ogół właściwości reologiczne są modyfikowane poprzez stosowanie efektywnych superplastyfikatorów oraz odpowiedni stosunek wodno-spoiwowy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt wpływu foremności ziaren kruszywa na właściwości reologiczne świeżej mieszanki betonowej oraz wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego.

Słowa kluczowe: samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, płynność, wytrzymałość betonu
References

[1] Burak Felekoğlu, Selçuk Türkel, Bülent Baradan, Effect of water/cement ratio on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete, Building and Environment, 2007.

[2] Fpr EN 12350-8:2009, Testing fresh concrete – Part 8: Self-compacting concrete – Slump flow test.

[3] Gawenda T., Innowacyjne technologie produkcji kruszyw o ziarnach foremnych, Mining Science – Mineral Aggregates, 2015.

[4] Gołaszewski J., Szwabowski J., Specyfika technologii betonu samozagęszczalnego, Technologie, 2009.

[5] Kostrzanowska-Siedlarz A., Gołaszewski J., Rheological properties of High Performance Self-Compacting Concrete: Effects of composition and time, Construction and Building Materials, 2016.

[6] Kou S.C., Poon C.S., Properties of self-compacting concrete prepared with coarse and fine recycled concrete aggregates, Cement and Concrete Composites, 2009.

[7] Kou S.C., Poon C.S., Properties of self-compacting concrete prepared with recycled glass aggregate, Cement and Concrete Composites, 2009.

[8] Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu – metody badań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.

[9] Neville A.M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.

[10] Okamura H., Masahiro O., Self-Compacting Concrete, Journal of Advanced Concrete Technology, 2003.

[11] PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.

[12] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.

[13] Ruža Okrajnov-Bajić, Dejan Vasović, Self-compacting concrete and its application in contemporary architectural practise, SPATIUM International Review, 2009.

[14] Sari M., Prat E., Labastire J.-F., High strength self-compacting concrete. Original solutions associating organic and inorganic admixtures, Cement and Concrete Composites, 1999.

[15] Szwabowski J., Urabialność SCC – wymagania i metody badań, XII Sympozjum Naukowo- Techniczne Reologia w Technologii Betonu, Gliwice 2010.

[16] The European Guidelines for Self-Compacting Concrete. Specification, Production and Use. SCC European Project Group, 2005.

[17] Zieliński Z., Korelacja parametrów technologicznych mechanicznego kruszenia i przesiewania materiałów skalnych stosowanych w budownictwie drogowym, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1983.

[18] www.sika.com (access: 15.02.2017).