Czasopismo Techniczne,2017, Volume 6

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: QCD, przekrój czynny dla bozonu Higgsa, skanowanie energią, metody Monte Carlo, FOAM, rozrzut energii wiązki, promieniowanie w stanie końcowym, ciepło odpadowe, układ regeneracji, blok parowy, samochód, koło kierowane, prototypowy przyrząd pomiarowy, pomiary współrzędnościowe, ramię pomiarowe ROMER, mieszanie, mieszadło turbinowe Rushtona, niecentryczność mieszadła, przepływ cieczy, symulacje CFD, kompozyty o osnowie metalowej, cząstki SiC, Distaloy SA, Distaloy SE, spiekanie, gęstość, twardość, odporność na zużycie ścierne, mikrostruktura, materiały budowlane, warianty inwestycji, metody wielokryterialne, metoda graficzna, dron, prace budowlane, projekt, algorytm, wydajność pracy, robotnicy budowlani, stopień zużycia, predykcja, rozkład czasu życia, opóźnienia, roboty budowlane, identyfikacja czynników, sterowanie optymalne, zasada maksimum, zamówienia publiczne, formuła „zaprojektuj i wybuduj”, tryby przetargowe, zamawiający, dane statystyczne, budynki mieszkalne, utrzymanie, degradacja, zużycie techniczne, zabytki górnicze, obudowa górnicza, stateczność wyrobisk, deformacja powierzchni, gazociąg, odpowiedź dynamiczna, wstrząs górniczy, submodeling, nieruchomość, wycena nieruchomości, metoda cen hedonicznych, klasyczny model regresji liniowej, regresja hedoniczna, sztuczne sieci neuronowe MLP, zbiory rozmyte, opóźnienia terminu zakończenia budowy, popiół lotny, deamonizacja, zapis – dokument, wartość artystyczna, wartość poznawcza, akustyka kościołów, metoda wskaźnikowa, jakość akustyczna

Artykuły

Ilość
Sortuj według

A comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STI

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 5-19
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.099.6575

Representation of architectural idea and interpretation as part of the protection of cultural heritage

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 21-30
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.084.6560

Chemical and thermal methods for removing ammonia from fly ashes

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 31-50
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.085.6561

Neuro-fuzzy predictions of construction site completion dates

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 51-58
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.086.6562

Property valuation using hedonic price method – procedure and its application

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 59-70
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.087.6563

Dynamic response of a steel pipeline with bolted connections to a mining shock obtained with the submodeling technique

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 71-83
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.088.6564

Evaluation of the technical condition of the “Fryderyk” adit in Tarnowskie Góry for the purpose of eventual revitalization

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 85-99
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.089.6565

Maintenance of apartment buildings and their measurable deterioration

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 101-107
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.090.6566

Analysis of type of construction projects in tender formula “design and build”

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 109-118
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.091.6567

Optimal design of structural elements as a control theory problem

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 119-134
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.092.6568

Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 135-143
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.093.6569

Prediction of changes in the performance characteristics of a building

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 145-151
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.094.6570

The algorithm for the evaluation of construction workers’ labour productivity

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 153-161
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.095.6571

Application of unmanned aerial vehicles for revising dispersion of time of key undertakings

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 163-170
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.096.6572

The idea of graphic profiles for supporting a choice of material and technological solution

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 171-178
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.097.6573

Microstructure and properties of sintered metal matrix composites reinforced with SIC particles

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 179-190
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.098.6574

The performance of the rushton turbine eccentrically positioned in a mixing vessel. Part I: the qualitative CFD analysis

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 191-196
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.100.6576

Determination of initial configuration of mechanism of an instrument for measuring the translation and rotation of a steered wheel

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 197-207
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.101.6577

The use of waste heat from flue gas in the system of regeneration of steam boiler supply water

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 209-217
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.102.6578

Software for calculations of the Higgs boson lineshape in future lepton colliders

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 6, s. 219-228
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.103.6579