A comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STI

Krzysztof Kosała

Abstrakt

The article presents modified global assessment indices, developed in previous studies, for measuring the acoustic quality of Roman Catholic churches: the four-parameter Gap index and the Gi index based on five acoustic parameters. The replacement of RASTI, previously used in the acoustic assessment of churches, with STI has broadened the scope of church assessment and contributed to an improvement in the accuracy of the proposed method. Verification of new calculation procedures was performed on the 12 churches included in the calculation model and, additionally, on another church.

Słowa kluczowe: akustyka kościołów, metoda wskaźnikowa, jakość akustyczna
References

[1] Álvarez-Morales L., Girón S., Galindo M., Zamarreño T., Acoustic environment of Andalusian cathedrals, Building and Environment, 103, 2016, 182–192.
[2] Berardi U., A double synthetic index to evaluate the acoustics of churches, Archives of Acoustics, Vol. 37(4), 2012, 521–528.
[3] Brachmański S., Exmerimental comparison between speech transmission index (STI) and mean opinion scores (MOS) in rooms, Archives of Acoustics, Vol. 31(4), 2006, 171–176.
[4] Calvalho A.P.O., Relations between rapid speech transmission index (RASTI) and other acoustical and architectural measures in churches, Applied Acoustics, Vol. 58(1), 1999, 33–49.
[5] Carvalho A.P.O., Lencastre M.M.F, Catholic Churches, Sound- Reinforcement Systems and RASTI. International Journal of Acoustics and Vibration, 2000, Vol. 5(1), 7–14.
[6] Desarnaulds V., Carvalho A., Monay G., Church acoustic and the infuence of occupancy, Building Acoustics, Vol. 9(1), 2002, 29–47.
[7] Engel Z., Engel J., Kosała K., Sadowski J., Podstawy akustyki obiektów sakralnych, ITE, Kraków–Radom 2007.
[8] Engel Z., Kosała K., Index method of the acoustic quality assessment of sacral buildings, Archives of Acoustics, Vol. 32(3), 2007, 455–474.
[9] Kamisiński T., Kinasz R., Rubacha J., Kulowski A., Badania doświadczalne i modelowe parametrów akustycznych wnętrza kościoła pw. Marii Magdaleny we Lwowie, Materiały XII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Fizyka budowli w teorii i praktyce, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
[10] Kosała K., Calculation models for acoustic analysis of St. Elizabeth of Hungary Church in Jaworzno Szczakowa, Archives of Acoustics, Vol. 41(3), 2016, 485–498.
[11] Kosała K., The comparative analysis of acoustic properties of Roman Catholic churches using the index method, Acta Physica Polonica A, 125, 2014, 99–102.
[12] Kosała K., Wskaźnikowa ocena wpływu publiczności na jakość akustyczną wybranych kościołów, [in:] Postępy akustyki, M. Meissner (ed.), Seminarium OSA 2016, Warszawa–
Białowieża, 12–16 September 2016, 401–412.
[13] Kosała K., Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych, Ph.D. dissertation, AGH, Kraków 2004.
[14] Kosała K., Engel Z.W., Assessing the acoustic properties of Roman Catholic churches: A new approach, Applied Acoustics, Vol. 74, 2013, 1144–1152.
[15] Kosała K., Kamisiński T., Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych, Technical Transactions, Vol. 11-A/2011, 115–122.
[16] Kulowski A., Kamisiński T., Kinasz R., Koncertowa funkcja kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Lwowie, Materiały Międzynarodowego Seminarium: Odnowa struktur miejskich w świetle zrównoważonego rozwoju, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, 81–86.
[17] Meyer J., Kirchenakustik, Frankfurt am Main, Verlag Erwin Bochinsky, 2003.
[18] Podstawy sterowania dźwiękiem w pomieszczeniach, A. Gołaś (ed.), AGH, Kraków, 2000.
[19] RASTI Technical Review, No. 3, Brüel&Kjaer Naerum, 1995.
[20] Schroeder M.R., Modulation transfer functions: definition and measurement, Acustica, 49, 1981, 179–182.
[21] Wróblewska D., Kulowski A., Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007.
[22] http://www.ymec.com/manual/esa/appendix.htm (access: 30.12.2016).