Representation of architectural idea and interpretation as part of the protection of cultural heritage

Katarzyna Słuchocka

Abstrakt

Architektura i urbanistyka, zaliczana do dziedziny nauk technicznych, w swoim rejestrze kreacji twórczych zawiera także zapis idei architektonicznych przedstawianych w postaci rysunków, szkiców, malarstwa. Jako dopełnienie zbiorów dziedzictwa kultury i sztuki stanowią one bogate źródło informacji, scalające autonomiczną myśl twórcy z zarysem formy, budującej kontekst zewnętrzny. Autorskie notacje architektoniczne są częścią dokumentacji zrealizowanych i niezrealizowanych projektów, także potwierdzeniem wysokiej jakości warsztatu zawodowego oraz indywidualnych postaw reprezentujących czołówkę światowego środowiska twórczego. Inspiracje czerpane z obiektów XX i XXI wieku, przekładane na język wypowiedzi plastycznej, dowodzą interdyscyplinarności specyfiki zawodu architekta, a ich komunikatywne oraz edukacyjne wartości powinny być w szczególny sposób chronione i eksponowane, podnosząc tym samym rangę znaczenia zarówno w procesie projektowym, jak i w zbiorach narodowego dziedzictwa kultury.

Słowa kluczowe: zapis – dokument, wartość artystyczna, wartość poznawcza
References

[1] Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka (Visual acvitiy of man), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1998.
[2] Maluga L., Autonomiczne rysunki architektoniczne (Autonomous architectural drawings), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
[3] Gzell S., O Architekturze, Szkice pisane i rysowane (About architecture, written and drawn sketches), Wydawnnictwo Blue Bird, Warszawa 2014.
[4] Hall E.T., Ukryty wymiar (Hidden dimension), Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA., Warszawa 1997.
[5] Defining architectural space, thesis No., 2 of XIII Edition of International Scientific Conference of Institute of Architectural Design WAPK.
[6] Słuchocka K., Rysunek – autograf wrażliwości przestrzennej (Drawing – autograph of spatial sensitivity), Technical Transactions, 4-A/2015, 43–49.