Dynamic response of a steel pipeline with bolted connections to a mining shock obtained with the submodeling technique

Paweł Boroń,

Joanna Dulińska

Abstrakt

W artykule przedstawiona została analiza odpowiedzi dynamicznej naziemnego gazociągu na rzeczywisty wstrząs górniczy. W obliczeniach zastosowano technikę submodelingu. W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia uproszczonego, belkowego modelu całego gazociągu (model globalny). W drugim etapie zastosowano model 3D fragmentu konstrukcji, obejmujący odcinek gazociągu nad podporą (submodel). Analiza z zastosowaniem techniki submodelingu pozwoliła na dokładne rozeznanie pracy złącza gazociągu oraz na określenie rozkładu naprężeń w kołnierzu i śrubach złącza.

Słowa kluczowe: gazociąg, odpowiedź dynamiczna, wstrząs górniczy, submodeling
References

[1] ABAQUS 2012. User Manual V.6.12–2, Dassault Systems Simulia Corp., Providence.
[2] Abuodha S., Burdekin F., Finite element analysis of tubular joints in offshore structures, “Journal of Civil Engineering” JKUAT, Vol. 6, 2001, 105–116.
[3] Dulinska J., Jasinska D., Performance of steel pipeline with concrete coating (modeled with Concrete Damage Plasticity) under seismic wave passage, “Applied Mechanics and Materials” Vol. 459, 2014, 608–613.
[4] Garcia-Palacios J., Samartin A., Negro V., A nonlinear analysis of laying a floating pipeline on the seabed, “Engineering Structures” Vol. 31, 2009, 1120–1131.
[5] Harris P., Pipelines: The flange protection challenge. Oil & Gas technology, 2014, http:// oilandgastechnology.net (access: 14.03.2016).
[6] Horowitz B., de Sa Barreto S., Nonlinear analysis of a prestressed steel pipeline crossing, “Engineering Structures” Vol. 28, 2006, 390–398.
[7] Lanhao Z., Tongchun L., An efficient finite element dynamic sub-modeling approach using the local mesh refinement technique, “Earth & Space” 2008, 1–6.
[8] Li AQ, Wang H., Stress analysis on steel box girders of super-longspan suspension bridges with submodel method (in Chinese), “Eng Mech” 24(2), 2007, 80–84.
[9] Wang, H., Li, A., Guo, T. et al., Accurate stress analysis on rigid central buckle of long-span suspension bridges based on submodel method, “Sci. China Ser. E-Technol. Sci.” Vol. 52, 2009, 1019–1026.
[10] Wang H., Li A., Hu R., Li J., Accurate Stress Analysis on Steel Box Girder of Long Span Suspension Bridges Based on Multi-Scale Submodeling Method, “Advances in Structural Engineering” Vol. 13, No. 4, 2010, 727–740.
[11] Xu W, Li Z, Zhang XN., Application of submodeling method for analysis of deck structure of diagonal cable-stayed bridge with long span (in Chinese), “China Civil Engineering Journal” 37(6), 2014, 30–34.
[12] Yong Y., Response of pipeline structure subjected to ground motion excitation, “Engineering Structure” Vol. 19, 1997, 679–684.