Selection of a cooperation model in investments implemented in the system of public-private partnership in Poland

Katarzyna Biadała

Abstrakt

Public-private partnership is a form of investment implementation based on the distribution of tasks, responsibilities and the form of risk among the public and private parties. This division enables the most economically efficient means of investment implementation to be achieved. The paper presents an analysis of the selection of a cooperation model concerning the parties in public-private partnership, depending on the sector and specificity of the task.

Słowa kluczowe: public-private partnership, concession, cooperation model
References

[1] Ćwik D., Modele współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, No. 5/2014.
[2] Herbst I., Jadach-Sepioło A., Raport ze studiów przypadku PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
[3] Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym http://bip.walcz.pl/ content.php?cms_id=2857%7C%7Cm=13 (access: 15.02.2017).
[4] Ogłoszenie o zamówieniu http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/siwz/540/ogloszenie_PPP.pdf (access: 15.02.2017).
[5] Ogłoszenie o zamówieniu http://bip.um.olawa.pl/Article/get/id,22282.html (access: 15.02.2017).
[6] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia http://bip.ustka.ug.gov.pl/Article/get/id,18607.html (access: 15.02.2017).
[7] Ogłoszenie o zamówieniu http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/krobia/2419.pdf (access: 15.02.2017).
[8] Ogłoszenie o zamówieniu http://ugkarczmiska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/ ogloszenie_o_zamowieniu_PPP_do_BIP.pdf (access: 15.02.2017).
[9] Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
[10] Podpisanie umowy PPP i zamknięcie finansowe w projekcie pn. „Budowa budynku sądu
rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” – pierwszy projekt administracji rządowej realizowany w formule PPP. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 12.2015.
[11] Ustawa z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 100 z późn. zm.).
[12] Ustawa z dn. 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2016 poz. 1920).
[13] Ustawa z dn. 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 101 z późn. zm.) – nieobowiązująca.
[14] Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa puliczno–prywatnego, Komisja Europejska, styczeń 2013.
[15] http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow_ppp.aspx (30.11.2016).