Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks

Barbara K. Wilk,

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka

Abstrakt

This paper presents characteristics of the Biovac® wastewater treatment plants operating in the mountain areas of the Polish national parks (NP): Tatrzanski NP and Babiogórski NP as well as in the West Spitsbergen NP. On the basis of the laboratory tests performed on raw sewage and the final effluent the efficiency of the wastewater treatment plants was evaluated. It was found that high COD values and rather high COD / BOD5 ratios were observed in the raw sewage during an off-peak tourist season. The research has also shown that the Biovac® treatment plants (SBR technology) showed a high level of removal of pollutants from sewage discharged from mountain hostels.

Słowa kluczowe: sewage treatment, SBR, mountain hostels
References

[1] Myga-Piątek U., Jankowski G., Tourism impact on the national environment and cultural landscape. Analysis of chosen examples of highlands, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXV/2009, 27–38.
[2] Siwek J. P., Biernacki W., Wpływ ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych na stężenie związków biogennych w potokach – odbiornikach tych ścieków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (lata 2008–2009), Gospodarka Wodna, 7/2016, 201–209.
[3] Wilk B., Ultrafiltration membranes made of: polyaniline, ionic liquid and cellulose, Technical Transactions, 1-Ś/2016, 171–187.
[4] Kaczor G., Bergel T., Bugajski P., Pijanowski J., Aspects of Sewage Disposal from Tourist Facilities in National Parks and Other Protected Areas, Polish Journal of Environmental Studies, 24(1)/2015, 107–114.
[5] Świerczok R., Łukawska R., Włodyga J., Oczyszczanie ścieków z obiektów turystycznych na przykładzie schroniska „Samotnia” w Karpaczu, Ochrona Środowiska, 1(56)/1995, 41–43.
[6] Mucha Z, Mucha M., Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków, Rynek Instalacyjny, 12/2016, 75–78.
[7] Weissenbacher N., Mayr E., Niederberger T., Aschauer C., Lebersorger S., Steinbacher G., Haberl R., Alpine infrastructure in Central Europe: integral evaluation of wastewater treatment systems at mountain refuges, Water Science & Technology – WST, 57.12/2008, 2017–2022.
[8] Maunoir S., Philip H., Rambaud A., Small wastewater treatment plants in mountain areas: combination of septic tank and biological filter, Water Science & Technology, 56(10)/2007, 65–71.
[9] Mucha Z., Wójcik W, Investment costs of small wastewater
treatment plants with SBR reactors in Poland, Ekonomia i Środowisko, 1(52)/2015, 124–130.
[10] “Bionor” informational materials, Kielce 2017, http://www.bionor.pl (access: 07.2017).
[11] Al-Rekabi W.S., Qiang H., Qiang W.W., Review on sequencing batch reactors, Pakistan Journal of Nutrition RG Impact & Description, 6(1)/2007, 11–9
[12] Govindassamy V., Raman S., Sundararajan T., Influence of Nitrogen Residue on the Performance of Sequencing Batch Reactor (SBR) in Wastewater Treatment – A Review, International Journal of Environmental Monitoring and Protection, 1(3)/2016, 1–16.
[13] Anielak A. M., Unconventional methods of biogenic substance removal in sequencing batch reactors, Gaz, woda i technika sanitarna, 2/2006, 23–27.
[14] Dionisi D., Rashed A.A.,Majumder A., A new method to calculate the periodic steady state of sequencing batch reactors for biological wastewater treatment: Model development and applications, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4 (3)/2016, 3665–3680.
[15] Marzec M., Jóźwiakowski K., Gizińska M., Pytka A. Problems of operation and effects of pollution removal in wastewater treatment plants such Biovac®, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2/2012, 85–87.
[16] Fudala-Ksiazek S., Luczkiewicz A., Kulbat E., Jankowska K., Czerwionka K., Quant B., Olanczuk-Neyman K., Combined treatment of landfill leachates with wastewater in a sequencing batch reactor (SBR), In: Gidarakos E., Cossu R., Stegmann R. (Eds.), Crete 2010 – 2nd International Conference on “Hazardous and Industrial Waste Management”, 5–8 October, 457–459.