Czasopismo Techniczne,2018, Volume 10

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Rok wydania: 2018

Słowa kluczowe: recykling przestrzeni, rewitalizacja, gentryfikacja, park miejski, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe , space recycling, revitalization, gentrification, city parks, cultural and environmental circumstances, tożsamość, rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, trudna tożsamość miejsca, rewitalizacja Hulme , identity, revitalisation of inner city districts, difficult identity of the place, revitalisation of Hulme, Wroclaw, krajobraz kulturowy, współczesne interwencje architektoniczne , cultural landscape, contemporary architectural interventions, Łobzów, rezydencja królewska, zamek, pałac królewski, przekształcenie zabytku, historia pomnika, historia Łobzowa, negocjacje, metody rynkowe, aukcje, sieci komputerowe, zapewnianie jakości, QoS, Pay&Require, agent negotiations, market-based price modelling, auctions, computer networks, quality assurance, silniki indukcyjne klatkowe, trakcyjne układy napędowe, badania eksploatacyjne, uszkadzanie się uzwojenia wirnika. , cage induction motors, traction drive systems, service tests, rotor winding failure., efektywność energetyczna, linia kolejowa, podstacja trakcyjna , energy efficiency, railway line, traction substation, topienie oblodzenia, oblodzony przewód, sztuczne sieci neuronowe , melting of ice, iced wire, artificial neural network, kody quasi-równoważne, kanał komunikacyjny, odporność na hałas, prędkość przesyłu komunikatów. , quasi-constant weight codes, communication channel, noise immunity, speed of control command transmission, konwerter rezonansowy LLC, wyposażony w częstotliwość średnią, transformator modernizujący , LLC resonant converter, equipped with medium frequency, modernizing transformer, falownik napięcia, łagodne przełączanie, straty przełączania, przekształtniki ZCZVS , soft switching, switching losses, voltage source inverters, ZCZVS converters, Trakcja prądu stałego, złożona geometria, stochastyczne prądy błądzące, obwód ziemnopowrotny, potencjał rurociągu, symulacja, metoda Monte Carlo. , D.C. traction, complex geometry, stochastic stray currents, earth return circuit, pipeline potential shift, simulation, Monte Carlo method, EDM, drążenie, tytan, głębokie otwory , holes with a high ratio of length to diameter, drilling, titanium, powłoki WC-Cu, modyfikacja laserowa, obróbka elektroiskrowa, powierzchnia , WC-Cu coating, laser treatment, electrospark deposition, surface, badania ogniowe materiałów kolejowych, krytyczny strumień ciepła podczas gaszenia, boczne rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni, kalorymetr stożkowy, maksymalna średnia szybkość emisji ciepła, bezpieczeństwo przeciwpożarowe , fire tests of railway materials, critical heat flux at extinguishment, lateral spread of flame on products, cone calorimeter, maximum average rate of heat emission, fire safety, obróbka laserowa, stal narzędziowa szybkotnąca , laser heat treatment, high-speed tool steel, technologie przyrostowe, natryskiwanie zimnym gazem, additive manufacturing, cold spraying

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Modern park as a result of urban space recycling – a review of New York city’s developments

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 5–22
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.142.9090

From slums to a model example of revitalisation: overcoming a difficult identity in the renewal process of the district of Hulme in Manchester

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 23–44
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.144.9093

New forms in a historical context. Contemporary architectural interventions in the landscape of the Oder river’s riverfronts in Wrocław’s city centre

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 45–54
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.143.9091

Royal residence in Lobzow. Transformations from the 13’th to the 20’th century against the background of the research state analysis in chronological order

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 55–70
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.144.9092

Ensuring the qos in computer networks through the use of the pay&require multi-agent system and electronic auctions

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 71–84
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.146.9094

Induction motors in traction drives, service tests

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 85–98
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.147.9095

Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kv supply system – a case study of the application of an inverter in a traction substation

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 99–110
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.148.9096

Modeling of contact wire’s de-iceing phenomena using artificial neural networks

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 111–118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.149.9097

Selecting quasi-constant weight code parameters for systems of automatics

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 119–126
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.150.9098

High-frequency cascade converter for a dual-system locomotive

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 127–140
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.151.9099

Modifications of the soft switching system resistant to disturbances in control systems of voltage sources inverters

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 141–156
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.152.9100

Simulation of pipeline random response to stray currents effects produced by D.C. traction system

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 157–170
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.153.9101

Experimental research on electrodischarge drilling of high aspect ratio holes in ti-6al-4v alloy

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 171–180
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.154.9102

Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 181–186
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.155.9103

Influence of composition of anti-graffiti coating system used in rolling stock on fire end structure properties

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 187–194
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.156.9104

Influence of laser treatment on properties of high speed tool

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 195–200
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.157.9307

Additive manufacturing of titanium with application of cold spray process

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 201–208
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.158.9308